Elektronické bankovníctvo

 • spravujte svoje financie spoľahlivo, kedykoľvek a kdekoľvek (24/7)
 • integrujte služby elektronického bankovníctva priamo
  do vašich systémov
 • flexibilná definícia užívateľských oprávnení a limitov
 • napojenie účtovníckych programov priamo na banku formou
  importov a exportov údajov v elektronických dátových štruktúrach

Elektronické bankovníctvo

 • spravujte svoje financie spoľahlivo, kedykoľvek a kdekoľvek (24/7)
 • integrujte služby elektronického bankovníctva priamo do vašich systémov
 • flexibilná definícia užívateľských oprávnení a limitov
 • napojenie účtovníckych programov priamo na banku formou importov a exportov údajov v elektronických dátových štruktúrach