Cestovné poistenie k platobným kartám

Nízke poistné a vysoké krytie na vašich cestách:

 • získate poistenie počas celého roka
 • na všetky cesty do zahraničia

Výhody Cestovného poistenia k platobným kartám

 • chráni vás pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do zahraničia,
 • ročný poplatok poistenia už od 17 eur,
 • ste poistený počas celého roka a nemusíte sa tak viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia,
 • základné riziko – poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
 • pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko,
 • poistenie trvá aj v období blokácie platobnej karty (strata, krádež),
 • individuálne cestovné poistenie chráni len držiteľa medzinárodnej business platobnej karty,
 • poistné krytie cestovného poistenia závisí od typu platobnej karty, ku ktorej sa bude poistenie uzatvárať.

Podmienky Cestovného poistenia k business platobnej karte:

 • vek nad 18 rokov,
 • vydaná debetná business platobná karta Slovenskej sporiteľne.

Súvisiace produkty