Cestovné poistenie
k Business kartám

Nízke poistné a vysoké krytie na vašich cestách

Cestovné poistenie
k Business kartám

Nízke poistné a vysoké krytie
na vašich cestách

Výhody Cestovného poistenia k Business kartám

 • Chráni pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do celého sveta
 • Pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko
 • S poistením počas celého roka sa nemusíte viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia
 • Trvá aj v období blokácie platobnej karty (strata, krádež)
 • Ročný poplatok poistenia už od 35 eur

Krytie liečebných nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19

Verejné vyhlásenie k rozšíreniu poistného krytia liečebných nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19 v krajinách bezpečných pre cestovanie, podľa podmienok verejného vyhlásenia.

Čo poistenie obsahuje

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie trvalých následkov a smrti následkom úrazu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí
 • Poistenie nepojazdného motorového vozidla
 • Asistenčné služby

Rozsah poistného krytia

Rozsah poistného krytia v cestovnom poistení závisí od typu platobnej karty, ku ktorej sa bude poistenie uzatvárať.

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

Súvisiace produkty

Dokumenty k poisteniu