Bytové domy a spoločenstvá vlastníkov bytov

Od teraz môžete bývať podľa vašich predstáv. Zabezpečte si s nami krajšie, bezpečnejšie a úspornejšie bývanie vo vašom bytovom dome.

Bytové domy a spoločenstvá vlastníkov bytov

Vyberte si možnosť, ktorá vás zaujíma:
Všetko
Vyberte výšku obratu vašej firmy
Všetko
Počet nájdených produktov:

SPORObusiness pre bytový dom

Zastrešíme financie vášho bytového domu. Všetky základné transakcie dostanete v cene účtu

 • najbežnejšie transakcie v cene
 • služby elektronického bankovníctva v cene
 • možnosť vedenia účtu bez poplatku

SPORObusiness

Pohodlné riadenie financií vašej firmy

 • v EUR aj cudzej mene
 • aj na účely poukazovania dotácií
 • môžete zriadiť aj pred vznikom spoločnosti
 • pre účely sociálneho a rezerveného fondu
 • pre notárske úschovy a výťažky z exekúcií

Internetbanking

Zostaňte s nami v spojení 

 • prístup cez internet 24 hodín, 7 dní v týždni
 • získate pripojenie k účtu 
 • platby zadávate kdekoľvek

SMS služby

Buďte informovaní o pohyboch na účte formou SMS priamo do vášho mobilu

Môžete ju očakávať, ak

 • nastane pohyb na účte 
 • ak realizujete transakciu a je potrebné ju podpísať cez SMS kľúč 
 • ak sa nezrealizovala platba

Elektronické výpisy

Výpisy z účtov vybavíme mailom

 • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy na bežné a úverové účty
 • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva

Hotovosť v pobočke

Miesta, kde môžete realizovať všetky hotovostné operácie 

 • vklady hotovosti
 • výbery hotovosti
 • pokladničné služby

Domáci platobný styk

Prevody v eurách v rámci SEPA krajín

 • SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové prevody v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové prevody.
 • SEPA zjednocuje štandardy bezhotovostných platieb v eurách vo všetkých členských krajinách.

Cezhraničný platobný styk

Využívate ho pri platobnom styku do/zo zahraničia alebo v cudzej mene v rámci SR.

 • môžete ho realizovať aj prostredníctvom cezhraničného prevodu vo forme šeku

Karty

Platobné karty pre vás a pre vašich zamestnancov slúžia na platenie, výber v hotovosti, ale aj na poistenie rizík a pod.

 • ponúkame široké portfólio platobných kariet
 • najmodernejšie kartové technológie

Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov

Účelová pôžička na skvalitnenie bývania v bytovom dome

 • až do 100 % investície na 25 rokov
 • jednoduché zabezpečenie 
 • výber optimálneho úročenia

Krátkodobý termínovaný vklad - KTV

Vaše finančné prostriedky zhodnotíte cez krátkodobý termínovaný vklad

 • vybavíte cez telefón
 • dohodneme vám individuálnu úrokovú sadzbu
 • termín viazanosti nastavíme podľa vašich potrieb

Štruktúrovaný depozit šitý na mieru

Vaše finančné prostriedky zhodnotíte v mene, aká len vám vyhovuje

 • výrazne vyššie zhodnotenie vkladov
 • štrukturovaný depozit šitý na mieru
 • prispôsobte si produkt závislosti od meny, kurzu či vašich potrieb

Termínované vklady

Zhodnotenie voľných zdrojov

 • garantovaná úrokovú sadzba počas viazanosti vkladu
 • možnosť pravidelne aj nepravidelne sporiť
 • možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu termínovaného vkladu pri jeho splatnosti
 • možnosť disponovať úrokmi – pripísať ich k istine, previesť na účet alebo vkladnú knižku vedenú v našej banke alebo v prípade jednorazového termínovaného vkladu možný výber aj v hotovosti

MultiCash

Komplexný systém elektronického bankovníctva pre väčšie spoločnosti

 • spracovanie väčšieho množstva transakcií
 • správa účtov vo viacerých bankách doma aj v zahraničí z jednej aplikácie 
 • prepojenie aplikácie s vaším účtovníctvom

Databanking

Súhra banky a vašej firmy

 • automatizovaná výmena dát medzi klientom a bankou 
 • prispôsobenie individuálnym potrebám
 • menšie riziko vzniku chýb