GRID karta

Nástroj na podpísanie transakcií:

  • jednoduchá manipulácia
  • poplatok za vydanie 2 eurá
  • obsahuje kódy, ktoré po výzve zadávate do Internetbankingu George

Ako použijete GRID kartu

  • matica 6x6 obsahuje štvormiestne dekadické čísla (certifikačné kódy) v 36 pozíciách ,
  • certifikačné kódy sú v rámci GRID karty jedinečné a vylúčené sú kódy so zhodnými ciframi,
  • pri podpise transakcií vás systém vyzve k zadaniu kódu, ktorý nájdete pomocou súradnice (napr. A2) na mieste, kde sa stretáva riadok so stĺpcom (v tomto prípade riadok A so stĺpcom 2),
  • kód napíšete do Internetbankingu a systém ho overí ,
  • pri zadávaní požadovanej hodnoty certifikačného kódu do Internetbankingu sa z bezpečnostných dôvodov zobrazujú znaky •••• namiesto zadávanej číselnej hodnoty,
  • ak zadáte nesprávny kód, systém bude trvať na zadaní rovnakej pozície,
  • v prípade, že zadáte nesprávny kód trikrát po sebe, bude overovanie z bezpečnostných dôvodov na určitú dobu zastavené.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť