Čo môžete urobiť pre svoju bezpečnosť

Chráňte svoje zariadenia

Bezpečnosť vašich zariadení (počítač, notebook, mobilné zariadenia) ďalej len PC a mobilné zariadenie je dôležitá, aby ste zabránili nepovolenej osobe dostať sa k vášmu zariadeniu, aplikáciám, a teda aj k účtom a peniazom.

 • Udržiavajte svoje PC a mobilné zariadenie v aktualizovanom a bezpečnom stave (operačný systém a aplikácie).
 • Nastavte uzamknutie PC alebo mobilného zariadenia, keď ho nevyužívate.
 • Používajte antivírusový program renomovanej bezpečnostnej spoločnosti.
 • Nepožičiavajte mobilné zariadenie cudzím ľuďom a nenechávajte ho bez dozoru.
 • Neinštalujte si do PC a mobilných zariadení neoverené a nedôveryhodné aplikácie.
 • Prístupové údaje k službám elektronického bankovníctva si neukladajte do mobilného zariadenia.
 • Buďte opatrní pri otváraní príloh alebo neznámych odkazov a e-maily od neznámych osôb vôbec neotvárajte.
 • Poznajte IMEI číslo svojho telefónu (voľba *#06#) a odložte si ho na bezpečné miesto. V prípade odcudzenia alebo straty zariadenia budete toto číslo potrebovať na zablokovanie mobilného zariadenia u operátora.

Chráňte svoju identitu a bankové účty

Dávajte si pozor na informácie, ktoré o sebe poskytujete širokej skupine ľudí. Útočníci ako zdroj informácií často využívajú sociálne siete.

 • Nikomu (ani rodinným príslušníkom) neposkytujte svoje osobné identifikačné údaje do služieb elektronického bankovníctva (napr. prihlasovacie meno, heslo, PIN kódy, bezpečnostné kódy, čísla platobných kariet, kontrolné kódy a iné).
 • Banka nevyžaduje od klientov zadanie osobných a citlivých údajov pod hrozbou obmedzenia funkčnosti alebo zablokovania prístupu používateľa. Ide o spôsob, ktorí využívajú útočníci v rámci sociálneho inžinierstva na získanie osobných a citlivých údajov.
 • Pri vytváraní hesla použite kombináciu čísiel, veľkých a malých písmen (bezpečnosť hesla znižuje, napr. uvedenie svojho mena a priezviska, dátumu narodenia a pod.).
 • Heslo do služieb elektronického bankovníctva pravidelne meňte a nepoužívajte rovnaké heslo v iných aplikáciách a internetových stránkach.

Používajte bezpečné pripojenia

Okrem zabezpečeného zariadenia, ktoré používate na správu svojho účtu cez internet, sa
prihlasujte do služieb elektronického bankovníctva len cez bezpečné pripojenia.

 • Vyhnite sa využívaniu otvorených sietí do internetu (nezaheslované WiFi siete).
 • Pripájajte sa len k dôveryhodným a zabezpečeným WiFi sieťam.
 • Chráňte svoje internetové spojenie a počítač programom firewall, ktorý nepretržite monitoruje prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu v internete.
 • Overte si indikátory bezpečnosti (visiaci zámok, protokol https://, bezpečnostný certifikát SSL a pod.) pred prihlásením sa do internetového bankovníctva.