Slovenská sporiteľňa znižuje úrokové sadzby hypoték

Najväčšia slovenská banka mení od 1. februára 2024 výšku úrokových sadzieb úverov na bývanie pri najobľúbenejších fixáciách. Budú lacnejšie o 0,2 percentuálneho bodu. 

„Dôvodom zlacnenia hypoték je situácia na finančnom trhu, ktorá sa v porovnaní s druhým polrokom 2023 zmenila. Dnes je pre znižovanie sadzieb priaznivejšia, najmä z dôvodu nižších nákladov, ktoré vstupujú do stanovenia výšky úrokových sadzieb. Zároveň sa snažíme vyjsť v ústrety klientom, keďže zlacňujeme tri fixácie, 1-, 3- a 5-ročnú, ktoré sú dnes najviac žiadanými fixáciami na trhu,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. 

Ako sa menia úrokové sadzby úveru na bývanie od Slovenskej sporiteľne (p. a.)