Novou riaditeľkou odboru klientskych potrieb sa od septembra stala Klaudia Drábiková, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti finančníctva.

Novou riaditeľkou odboru klientskych potrieb sa od septembra stala Klaudia Drábiková, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti finančníctva.

Klaudia Drábiková považuje za dôležité, aby potreby zákazníka boli uspokojené na najvyššej možnej úrovni. „Ak to tak je, zákazník nemá dôvod hľadať ďalšie alternatívy a zostáva lojálny. Poznať klientske potreby je dôležitá téma aj pre Slovenskú sporiteľňu a preto som túto výzvu s radosťou prijala,“ hovorí Klaudia.

Klaudia má dlhoročné skúsenosti v oblasti finančníctva. Do Slovenskej sporiteľne prichádza z Ahoj, dcérskej spoločnosti 365.bank. Zodpovedala v nej za rozvoj nových foriem financovania a platobných metód pre e-commerce segment. V 365.bank viedla team digitálnej banky pred transformáciou v roli  Deputy CEO a bola členkou predstavenstva 365.fintech. Svoju finančnú kariéru naštartovala v Cetelem Slovensko, kde prešla od začiatku milénia viacerými pozíciami a svoje pôsobenie ukončila na pozícii COO a členky predstavenstva. 

Klaudii je veľmi blízke aj inovatívne prostredie finančných služieb. Je zakladateľkou startupu PayoWallet, ktorý vytvoril  marketingovú platformu vo forme mobilnej aplikácie zameranú na odmeňovanie verných zákazníkov a navyšovanie ich nákupného správania. Svoje znalosti si rozširovala aj ako členka tímu inovačného štúdia pre korporácie The Boosterlabs, na identifikáciu príležitostí vo finančnom sektore.

„Teším sa na spoluprácu s Klaudiou. Prináša do nášho retailového tímu skúsenosti nielen z iných finančných domov, ale aj z vlastného startupu. Spoznal som ju ako človeka s veľmi silným klientskym pohľadom na bankovníctvo, na naše produkty a služby, a zároveň ako človeka so silnými a dobre odôvodnenými názormi. Som si istý, že veľmi aktívne a kompetentne prispeje k tvorbe finančného zdravia našich klientov,“ konštatuje Juraj Barta, ako Klaudiin priamy nadriadený.

Klaudii je veľmi blízke aj inovatívne prostredie finančných služieb. Je zakladateľkou startupu PayoWallet, ktorý vytvoril  marketingovú platformu vo forme mobilnej aplikácie zameranú na odmeňovanie verných zákazníkov a navyšovanie ich nákupného správania. Svoje znalosti si rozširovala aj ako členka tímu inovačného štúdia pre korporácie The Boosterlabs, na identifikáciu príležitostí vo finančnom sektore.

„Teším sa na spoluprácu s Klaudiou. Prináša do nášho retailového tímu skúsenosti nielen z iných finančných domov, ale aj z vlastného startupu. Spoznal som ju ako človeka s veľmi silným klientskym pohľadom na bankovníctvo, na naše produkty a služby, a zároveň ako človeka so silnými a dobre odôvodnenými názormi. Som si istý, že veľmi aktívne a kompetentne prispeje k tvorbe finančného zdravia našich klientov,“ konštatuje Juraj Barta, ako Klaudiin priamy nadriadený.