Ratingová agentúra Moody’s v stredu potvrdila depozitné ratingy na úrovni A2 (dlhodobý) a P-1 (krátkodobý) so stabilným výhľadom pre rating dlhodobých vkladov. Potvrdila aj dlhodobý rating emitenta a rating nezabezpečených senior dlhopisov na úrovni A2, no zmenila ich výhľad zo stabilného na negatívny.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne sú teda nasledovné:

Ako dôvod zmeny výhľadu pri týchto ratingoch Moody’s uvádza oslabenie kreditného profilu vlády Slovenskej republiky, čo následne znižuje jej kapacitu zasiahnuť v prípade problémov Slovenskej sporiteľne.

Výhľad pre rating Slovenska agentúra zhoršila pre vysokú závislosť od ruského plynu a ropy. Síce uznáva, že vláda prijala správne opatrenia, ale trvalé zastavenie dodávok z Ruska považuje za výrazné riziko s podstatným vplyvom na verejné financie do budúcnosti.