K iniciatíve Za inovatívne Slovensko sa pripojila prvá banka

Slovenská sporiteľňa sa pripojila k iniciatíve Za inovatívne Slovensko. Jej cieľom je zlepšiť prostredie pre fungovanie inovatívnych technologických firiem na Slovensku a prichádza aj s konkrétnymi návrhmi na legislatívne zmeny. Za inovatívne Slovensko združuje vyše 70 firiem a organizácií, najväčšia slovenská banka je prvým členom z bankového sektora.

Inovatívne firmy pôsobiace na Slovensku spojili sily a v rámci kampane Za inovatívne Slovensko prichádzajú s konkrétnymi návrhmi na zmeny legislatívy, ktorými chcú posunúť vpred celý inovačný ekosystém. Patria medzi ne opatrenia na prilákanie a udržanie pracovnej sily, podporu výskumu a vývoja, na urýchlenie byrokratických procesov či rozvoj inovačného ekosystému. Teraz sa k iniciatíve pridáva prvá banka.

„Za ostatných 15 rokov opustilo Slovensko viac ako 300-tisíc prevažne mladých ľudí a mnohí ďalší o tom uvažujú. Ako krajina veľmi potrebujeme, aby sa chceli vrátiť a podelili sa o získané skúsenosti. Len tak sa nám bude všetkým lepšiť žiť, pracovať či podnikať a iba tak budeme všetci spolu ako krajina úspešní. A ak ich chceme pritiahnuť naspäť, musíme sa byť ochotní zmeniť sa. Byť otvorení inováciám, novým myšlienkam, držať krok s technologickými zmenami. Plán obnovy je výbornou príležitosťou a iniciatívu Za inovatívne Slovensko považujem za výbornú platformu, ktorá spojila úspešných ľudí, ktorí vedia, sú ochotní pomôcť a majú konkrétne návrhy. O to sa snažíme aj my v banke, preto ako digitálny a inovatívny líder pripravujeme ďalšie konkrétne riešenia, pri ktorých verím že nám pomôžu zlepšiť minimálne začiatok podnikania. Čoskoro ich predstavíme,“ vysvetľuje Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

 

K iniciatíve Za inovatívne Slovensko sa pripojila prvá banka

Slovenská sporiteľňa sa pripojila k iniciatíve Za inovatívne Slovensko. Jej cieľom je zlepšiť prostredie pre fungovanie inovatívnych technologických firiem na Slovensku a prichádza aj s konkrétnymi návrhmi na legislatívne zmeny. Za inovatívne Slovensko združuje vyše 70 firiem a organizácií, najväčšia slovenská banka je prvým členom z bankového sektora.

Inovatívne firmy pôsobiace na Slovensku spojili sily a v rámci kampane Za inovatívne Slovensko prichádzajú s konkrétnymi návrhmi na zmeny legislatívy, ktorými chcú posunúť vpred celý inovačný ekosystém. Patria medzi ne opatrenia na prilákanie a udržanie pracovnej sily, podporu výskumu a vývoja, na urýchlenie byrokratických procesov či rozvoj inovačného ekosystému. Teraz sa k iniciatíve pridáva prvá banka.

„Za ostatných 15 rokov opustilo Slovensko viac ako 300-tisíc prevažne mladých ľudí a mnohí ďalší o tom uvažujú. Ako krajina veľmi potrebujeme, aby sa chceli vrátiť a podelili sa o získané skúsenosti. Len tak sa nám bude všetkým lepšiť žiť, pracovať či podnikať a iba tak budeme všetci spolu ako krajina úspešní. A ak ich chceme pritiahnuť naspäť, musíme sa byť ochotní zmeniť sa. Byť otvorení inováciám, novým myšlienkam, držať krok s technologickými zmenami. Plán obnovy je výbornou príležitosťou a iniciatívu Za inovatívne Slovensko považujem za výbornú platformu, ktorá spojila úspešných ľudí, ktorí vedia, sú ochotní pomôcť a majú konkrétne návrhy. O to sa snažíme aj my v banke, preto ako digitálny a inovatívny líder pripravujeme ďalšie konkrétne riešenia, pri ktorých verím že nám pomôžu zlepšiť minimálne začiatok podnikania. Čoskoro ich predstavíme,“ vysvetľuje Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Podľa ambasádorov projektu Mariána Porvažníka (Vacuum Group), Michala Kardoša (SAPIE), Márie Bielikovej (KInIT), Petra Kolesára (Civitta) a Mateja Ftáčnika (Vacuumlabs), Slovensko nie je dobre pripravené na digitálnu dobu. Dlhodobo sa totiž orientovalo na výrobný priemysel a systematicky zanedbávalo budovanie technologickej infraštruktúry či rozvoj digitálnych zručností obyvateľstva.

Plán obnovy nám dáva jedinečnú príležitosť zmeniť kurz slovenskej ekonomiky. Ak sa naša legislatíva bleskovo neadaptuje na nové globálne podmienky, inovatívne firmy budú s tým najkvalitnejším talentom zo Slovenska húfne odchádzať, prípadne už samotné ich zakladanie prebehne v zahraničí. A to len preto, že súperenie so zahraničnými konkurentmi zo Slovenska ich v tomto boji zbytočne znevýhodňuje, a to je obrovská škoda,” hovorí Marián Porvažník, jeden z ambasádorov kampane Za inovatívne Slovensko a CEO technologického hubu Vacuum Group.

Platforma vyše 70 firiem a organizácií preto vypracovala konkrétne návrhy na nevyhnutné legislatívne zmeny, ku ktorým by malo na Slovensku dôjsť v rámci implementácie Plánu obnovy.

Medzi ne patrí napríklad umožnenie získania startupových víz pre občanov krajín mimo EÚ, efektívnejšie nastavenie režimu zamestnaneckých akcií, tzv. ESOP a elektronického podpisovania dokumentov, ale aj posilnenie rozvoja podnikateľských zručností na každom stupni vzdelávania a podporu inkubačných a akceleračných programov zo strany štátu, či zmeny podporujúce rozvoj výskumu a vývoja.