Viac ako 150 projektov sa uchádzalo o štvrť miliónový balík z grantovej schémy Nadácie Slovenskej sporiteľne Pre budúcnosť. Nadácia ňou podporila ekologicky zamerané projekty v slovenských mestách, obciach, komunitách a na školách. Odborná komisia vybrala 20 najlepších, z ktorých každý získa 10 až 15-tisíc eur.

„Podporou zelených riešení chceme pomôcť samosprávam a komunitám budovať zelené a udržateľné Slovensko. Teší nás, že v porovnaní s minulosťou sú mestá a obce podstatne  aktívnejšie v budovaní „zelených oáz“ pre svojich občanov a že medzi projektmi sme našli naozaj zaujímavé riešenia uplatňujúce moderné a inovatívne postupy,“ hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Projekty sa mohli uchádzať o grant v dvoch oblastiach – zelené riešenia a zelené inovácie. Prvá oblasť  cieli na prípravu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, zlepšenie životného prostredia a mikroklímy či podporu biodiverzity a zníženia uhlíkovej stopy. V druhej zasa nadácia hľadala inovatívne projekty s merateľným dopadom na udržateľnosť, cirkularitu, úsporu energií a prírodných zdrojov a boj s klimatickou zmenou.

Medzi úspešnými projektmi bolo aj občianske združenie ĎARMOTY z Golianova, ktoré pre komunitu vinohradníkov pripravuje systém ochrany viniča pred hubovitými chorobami a škorcami, ktoré ničia vinohrady a úrodu v nich. „Pripravíme mobilnú aplikáciu, ktorá bude na základe dát o teplote, zrážkach, pôdnej vlhkosti, orosenia listu či smere a sile vetra upozorňovať vinohradníkov na nutnosť chemickej ochrany voči múčnatke a peronospóre. Pomocou drona s nahrávkami dravých vtákov budeme zasa plašiť škorcov, ktorí vinohradníkom každoročne spôsobujú veľké škody,“ popisuje plány združenia jeho prezident Mário Majerčík.

Uspela aj obec Dolné Orešany, ktorá s pomocou dobrovoľníkov a žiakov ZŠ už niekoľko rokov vysádza komunitný sad - jedlý les. „Sad bude slúžiť na rekreáciu, posilní biodiverzitu, čiastočne prinavráti chotáru obraz spred 70. rokov minulého storočia a pomôže v boji proti klimatickej zmene. Kľúčové je, že všetky aktivity robia dobrovoľníci, občania a žiaci s našou technickou pomocou, čím sa nám darí v Dolných Orešanoch budovať komunitu a občiansku spoločnosť,“ hovorí Juliana Belicová, starostka obce.

Detailné výsledky a ďalšie informácie ku grantu nájdete na stránkach Nadácie Slovenskej sporiteľne.