Rok pred blížiacim sa obnovením zmluvy na pozíciu generálneho riaditeľa Erste Group informoval Bernd Spalt nominačný výbor dozornej rady bankovej skupiny, že sa rozhodol neobnoviť svoju zmluvu platnú do 30. júna 2023. Jeho rozhodnutie vyplynulo z rozdielnych názorov na budúcu dlhodobú strategickú orientáciu skupiny.

Friedrich Rödler, predseda dozornej rady Erste Group:

„Rozhodnutie Bernda Spalta, prirodzene, rešpektujeme a už dnes by sme mu chceli poďakovať za vysoko úspešnú prácu, ktorú odvádzal ako generálny riaditeľ. Našej spoločnosti sa mimoriadne darí, o čom svedčia v neposlednom rade jej rekordné výsledky a všetky relevantné kľúčové ukazovatele. Počas uplynulých 32 rokov Bernd v rôznych funkciách významne prispel k úspechu Erste – a to aj v ťažkých časoch. Erste ako najdôležitejšia finančná skupina v regióne strednej a východnej Európy má takú dobrú pozíciu aj vďaka jeho strategickej predvídavosti, dôslednému konaniu a osobnej integrite počas minulých krízových období.“

Dozorná rada iniciuje proces nástupníctva v príslušných orgánoch potom, ako bude po nadchádzajúcom valnom zhromaždení (18. mája 2022) obnovený nominačný výbor. Bernd Spalt bude až do odvolania naďalej riadiť činnosť skupiny Erste Group.

Bernd Spalt, generálny riaditeľ Erste Group:

„Chcel by som sa poďakovať všetkým zamestnancom Erste Group, kolegom z predstavenstva a mojim najbližším spolupracovníkom za vynikajúcu spoluprácu v uplynulých rokoch. Ďakujem Friedrichovi Rödlerovi za profesionálnu spoluprácu, ktorá sa niesla v duchu úcty a vážnosti.

Erste bola mojím pracovným domovom a vždy som vnímal ako privilégium, že som mohol v rôznych funkciách šíriť myšlienku sporiteľne vo všetkých krajinách skupiny. Som veľmi vďačný za to, že som bol súčasťou tejto spoločnosti a že som mal možnosť významne sa podieľať na jej formovaní v uplynulých desaťročiach. Erste je vynikajúca banka a bude ňou aj naďalej.“

Rok pred blížiacim sa obnovením zmluvy na pozíciu generálneho riaditeľa Erste Group informoval Bernd Spalt nominačný výbor dozornej rady bankovej skupiny, že sa rozhodol neobnoviť svoju zmluvu platnú do 30. júna 2023. Jeho rozhodnutie vyplynulo z rozdielnych názorov na budúcu dlhodobú strategickú orientáciu skupiny.

Friedrich Rödler, predseda dozornej rady Erste Group:

„Rozhodnutie Bernda Spalta, prirodzene, rešpektujeme a už dnes by sme mu chceli poďakovať za vysoko úspešnú prácu, ktorú odvádzal ako generálny riaditeľ. Našej spoločnosti sa mimoriadne darí, o čom svedčia v neposlednom rade jej rekordné výsledky a všetky relevantné kľúčové ukazovatele. Počas uplynulých 32 rokov Bernd v rôznych funkciách významne prispel k úspechu Erste – a to aj v ťažkých časoch. Erste ako najdôležitejšia finančná skupina v regióne strednej a východnej Európy má takú dobrú pozíciu aj vďaka jeho strategickej predvídavosti, dôslednému konaniu a osobnej integrite počas minulých krízových období.“

Dozorná rada iniciuje proces nástupníctva v príslušných orgánoch potom, ako bude po nadchádzajúcom valnom zhromaždení (18. mája 2022) obnovený nominačný výbor. Bernd Spalt bude až do odvolania naďalej riadiť činnosť skupiny Erste Group.

Bernd Spalt, generálny riaditeľ Erste Group:

„Chcel by som sa poďakovať všetkým zamestnancom Erste Group, kolegom z predstavenstva a mojim najbližším spolupracovníkom za vynikajúcu spoluprácu v uplynulých rokoch. Ďakujem Friedrichovi Rödlerovi za profesionálnu spoluprácu, ktorá sa niesla v duchu úcty a vážnosti.

Erste bola mojím pracovným domovom a vždy som vnímal ako privilégium, že som mohol v rôznych funkciách šíriť myšlienku sporiteľne vo všetkých krajinách skupiny. Som veľmi vďačný za to, že som bol súčasťou tejto spoločnosti a že som mal možnosť významne sa podieľať na jej formovaní v uplynulých desaťročiach. Erste je vynikajúca banka a bude ňou aj naďalej.“