Nadácia Slovenskej sporiteľne stojí pri Ukrajine a jej obyvateľoch a chce pomôcť. Preto venuje 50 000 € na pomoc ľuďom ohrozeným vojnou. Zároveň zriadila transparentný účet, prostredníctvom ktorého môžu pomáhať aj zamestnanci banky.

„Situácia, v ktorej sa ocitli naši susedia, sa nás dotýka. A to nielen preto, že skupina Erste v minulosti na Ukrajine pôsobila, a že mnohí z nás tam majú kamarátov, kolegov či dokonca rodiny. Súcitíme so všetkými ľuďmi, ktorí sa ocitli v ohrození, a vnímame našu povinnosť pomôcť im v ťažkých časoch. Prajeme si, aby zvíťazila ľudskosť a zároveň chceme na spolupatričnosť vyzvať aj všetkých obyvateľov Slovenska,“ povedal Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Nadácia zároveň zriadila transparentný účet Stojíme pri Ukrajine, prostredníctvom ktorého môžu pomôcť aj zamestnanci Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností.