Retailové bankovníctvo v najväčšej banke na trhu povedie Juraj Barta. Jeho nomináciu na funkciu člena predstavenstva dnes schválil Nominačný výbor dozornej rady banky. Juraj preberie pozíciu po Zdeňkovi Románkovi, ktorý od začiatku februára pôsobí mimo skupinu Erste. Jurajove menovanie do predstavenstva musí ešte potvrdiť Európska centrálna banka. Malo by sa tak stať v najbližších mesiacoch.

Hovorí sa, že vždy, keď niečo končí, niečo iné začína. U nás to teraz neplatí, nič nekončí a nič nezačína – pokračujeme v našej ceste stať sa najlepším poradcom pre život a podnikanie našich klientov. Možno po nej skúsime ísť ešte o niečo rýchlejšie a odvážnejšie – aj keď už tempo nasadené Zdeňkom Románkom je impozantné. Bude pre mňa cťou a potešením sprevádzať najlepší retailový tím na slovenskom bankovom trhu týmto dobrodružstvom tak, aby sme boli užitoční pre našich klientov, pre banku, pre Slovensko a aby nás to všetkých bavilo,“ povedal k svojej novej roli Juraj Barta.

Do predstavenstva sa Juraj presúva z pozície riaditeľa odboru digitálnych a omnikanálových ciest. DNA Slovenskej sporiteľne má Juraj v krvi, v banke pôsobí už skoro 18 rokov. Mal na starosti analýzy trhu, bol hlavným ekonómom banky, neskôr šéfoval marketingu. Uplynulé roky zodpovedal za vývoj elektronických kanálov a digitálny predaj. Riadil kľúčové projekty našej digitalizácie (George, nová webová stránka). Mal pod palcom vyhľadávanie nových možností digitálneho predaja služieb i využitia dát. Viedol aktivity digitálnej transformácie v retailovom segmente, ktorých výsledkom bol aj vznik niekoľkých LAB-ov. Je členom rady pre digitálnu stratégiu v skupine Erste (Erste Group Digital Strategy Board). Absolvoval Univerzitu Komenského v Bratislave so zameraním na fyziku a manažment.
Viac o Jurajových pracovných skúsenostiach nájdete na jeho LinkedIn profile.

Som rád, že riadenie retailu preberá práve Juraj, ktorý je spojený s našou bankou takmer celý svoj profesijný život Slovenskú sporiteľňu dokonale pozná, má bohaté skúsenosti s digitálnymi a retailovými projektmi a spúšťaním nových inovácií, nevynímajúc tú najvýznamnejšiu, nášho Georgea. Spolu s ostatnými kolegami z predstavenstva sa teším na budúcnosť a ešte intenzívnejšiu spoluprácu,“ povedal náš generálny riaditeľ Peter Krutil.