Erste Private Banking, ktoré poskytuje služby klientom Slovenskej sporiteľne v oblasti privátneho bankovníctva, vedie od 15. novembra Tomáš Petrus. Počas uplynulých 11 rokov v banke pracoval na viacerých pozíciách, predovšetkým na Treasury a ako manažér investičných produktov. Erste Private Banking na Slovensku je súčasťou novovzniknutého odboru Treasury a investície pod vedením Petra Augustína.

„Po viac ako desiatich rokoch úzkej spolupráce s Erste Private Banking prichádzam do tímu, ktorý dobre poznám. Pevne verím, že spoločnými silami naplníme naše ambiciózne ciele. Novú príležitosť prijímam s pokorou, keďže si uvedomujem zodpovednosť, ktorú prináša voči naším klientom, kolegom, ale najmä ľudom, ktorí sa rozhodli vložiť do mňa svoju dôveru. Považujem za dôležité, aby klienti privátneho bankovníctva vnímali banku a ich privátneho bankára ako dôveryhodného partnera, ktorý prináša riešenia s vyššou pridanou hodnotou,“ povedal Tomáš Petrus.

Tomáš pracuje v Slovenskej sporiteľni viac ako dekádu. Začínal ako obchodník na peňažnom trhu, neskôr pracoval ako díler a manažér investičných produktov. Je absolventom Medzinárodnej ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, tiež absolvoval program IMD vo švajčiarskom Lausanne. Zúčastnil sa aj interného programu rozvoja potenciálnych manažérov a skupinového programu rozvoja mladých talentov skupiny Erste.

Od augusta je súčasťou tímu Slovenskej sporiteľne aj Peter Augustín, riaditeľ odboru Treasury a investície, ktoré patrí pod líniu Norberta Hovančáka, člena predstavenstva zodpovedného za firemné bankovníctvo a finančné trhy. Peter do najväčšej banky prišiel z Tatrabanky, kde pracoval takmer 16 rokov a zodpovedal za riadenie oblasti finančných trhov a investícií. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ruhr University Bochum v Nemecku.