Na vytvorenie piatich minút novo nahovoreného textu sa musela použiť technológia „deep learning“. Využíva neurónovú sieť, ktorá spracovala hodiny audio nahrávok slovenskej legendy. Pomocou nich sa AI model učil rozpoznávať opakované vzory v hlase Júliusa Satinského, vrátane rôznych polôh hlasu a emócií.