Počet návštevníkov v cestovnom ruchu sa síce medziročne zvýšil, oproti predkrízovej úrovni (júl 2019) však zaostával asi o pätinu. Kumulatívne je rok 2021 zatiaľ najslabším za posledné roky. Najväčším trápením pre tuzemských hotelierov je nedostatok zahraničných turistov a veľmi slabé mimosezónne mesiace. Letná sezóna síce poskytuje jemný impulz vo forme zvýšených tržieb, no ostatné mesiace sú na turistov počas pandemických mesiacov veľmi chudobné. Sila prichádzajúcej tretej vlny bude mať vplyv na výkonnosť cestovného ruchu (ale aj ostatných odvetví služieb) v ďalších mesiacoch roka. V budúcom roku však predpokladáme výrazné zlepšenie situácie v týchto odvetviach. Fed zmenil výhľad na úrokové sadzby na svojom septembrovom zasadnutí a plánuje do druhej polovice 2022 ukončiť program nákupu cenných papierov.

Cestovný ruch  bol v júli v počte návštevníkov  silnejší ako pred rokom (+2,5%), avšak stále výrazne zaostávajúci voči predpandemickej úrovni (-18 % oproti júlu 2019). Tento mesiac bol zároveň najsilnejším v roku 2021, keďže sa tradične silná letná sezóna kombinuje so zlepšenou pandemickou situáciou. Pozitívom je narastajúci počet domácich turistov počas letnej sezóny, ktorých vyšší počet aspoň čiastočne kompenzuje stratené tržby. Dôvodom ich rastúceho počtu v posledných dvoch rokoch je strach obyvateľov z cestovania, meniaca sa pandemická situácia u nás i v zahraničí a pravidlá pri príchode na Slovensko či snaha ľudí podporiť slovenských majiteľov ubytovacích zariadení.

Aj vďaka tomu môžeme v júli pozorovať najmenší rozdiel v počte návštevníkov oproti predkrízovému roku 2019. Predpokladáme, že podobne ako v júli, aj v auguste sa rozdiel oproti predkrízovej úrovni zníži. Na druhej strane môžeme očakávať tradičný výraznejší pokles počtu návštevníkov po skončení hlavnej (letnej) sezóny.

Z celoročného pohľadu je pokles zahraničného a domáceho dopytu veľmi citeľný. Letná sezóna je však len slabou útechou, keďže pokles návštevníkov za 7 mesiacov tohto roka dosahuje 68% oproti rovnakému obdobiu 2019. Najväčším problémom je dramatický prepad počtu zahraničných turistov. Náročná bola už druhá vlna, ktorá odštartovala na prelome rokov a zasiahla zimnú sezónu. Letné mesiace síce poskytujú náplasť vo forme vyšších tržieb, no sila prichádzajúcej tretej vlny ukáže aj nutnosť prijatia opatrení v službách – vrátane cestovného ruchu či iných odvetví vyžadujúcich si fyzickú prítomnosť zákazníka. Predpokladáme, že po odznení pandémie príde k oživeniu (zahraničného) dopytu aj v tomto sektore a sezóna 2022 by už mohla priniesť pozitívne správy.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Ceny vo výrobnej sfére rástli v auguste na medziročnej báze o 7,0% a medzimesačne o 1,2%. Oproti augustu 2020 rástli najviac kovov a ropných produktov, kde významnú úlohu zohráva bázický efekt z minulého roka, kde sme mohli pozorovať prepad cien ropy po prepuknutí pandémie koronavírusu. To sa ukazuje aj v cenách produktov spojených s ropou, napríklad v stavebníctve (polystyrén), kde sme zaznamenali medziročný nárast cien stavebných materiálov o 16 %, úlohu tu však zohrávajú aj iné komodity ako oceľ či drevo. Práve komodity  zažívajú v súčasnosti výrazný nárast cien v dôsledku kombinácie silného oživenia dopytu a problémov na strane ponuky.

Americká centrálna banka Fed po svojom minulotýždňovom zasadnutí predstavila najnovšie odhady a očakávania do budúcnosti. Septembrová makroekonomická projekcia sa výrazne líšila od tej júnovej a poskytla investorom, firmám a ďalším účastníkom trhu viac jastrabí výhľad. Inflácia v USA je signifikantne vyššia a vo svojej novej projekcií ju centrálna banka odhaduje vo výške 4,2% v tomto roku. Trh práce ešte nie je v stave, v akom by si Výbor pre voľný trh (FOMC) želal, avšak je na veľmi dobrej ceste. Septembrové dáta z trhu práce by v prípade pozitívneho vývoja mohli priniesť postupné znižovanie objemu nakupovaných cenných papierov už  od decembra 2021. Predseda výboru Powell oznámil, že objemy mesačných nákupov by sa mali postupne znižovať až do ich úplného zastavenia približne v druhej polovici 2022. Členovia výboru tiež očakávajú výraznejší rast úrokových sadzieb v rokoch 2023 a 2024 a tak sa jedná o viac jastrabiu predikciu oproti júnovej.  Makroekonomická projekcia je o niečo negatívnejšia, keďže Fed očakáva nižší rast reálneho HDP, a to na úrovni 5,9% z predchádzajúcich 7% a zároveň zvyšuje odhad inflácie za rok 2021 na úroveň 4,2% oproti 3,4% z predchádzajúcej projekcie.