Maloobchodné tržby sa v júni vyvíjali podľa očakávania, keď nielen prekročili minuloročnú pandemickú úroveň, ale aj úroveň z júna 2019. To je najmä výsledkom uvoľnených opatrení, ktoré sa naplno začali prejavovať vo výsledkoch maloobchodníkov na prelome mája a júna. Pozitívne správy už prichádzajú aj zo služieb, kde pomáha letná sezóna a lepšia pandemická situácia. Signalizujú to aj naše platby, kde približne od júna konštantne rastú objemy platieb v hotelierstve či gastre, naopak jemne upadá záujem o tovary ako obuv či oblečenie. Zahraničný obchod v júni pozitívne prekvapil, keď bola vďaka dobrej výkonnosti exportov už 14-ty mesiac v rade zaznamenaná aktívna obchodná bilancia. Ceny nehnuteľností sa držia svojej rastovej trajektórie, keď v druhom štvrťroku opäť zaznamenali dvojciferný medziročný nárast.

Maloobchodné tržby rástli v závere prvého polroka podľa očakávania o takmer 7 % medziročne, oproti predkrízovej úrovni (jún 2019) boli tržby vyššie o necelú desatinu. Tohtoročná júnová úroveň maloobchodných tržieb bola najmä výsledkom uvoľnenia opatrení, ktoré vyústilo k výraznému nárastu nákupov v maloobchodných prevádzkach. Spotrebitelia boli totiž obmedzovaní reštrikciami, kvôli čomu museli svoje nákupy odkladať. Na druhej strane, objem finančných prostriedkov na účtoch rástol aj vďaka zachovaniu príjmov u veľkej časti ľudí či štátnej pomoci, a tak po uvoľnení opatrení mohli odložené nákupy z veľkej časti dobiehať. 

Vývoj v oblasti služieb – pri ubytovaní a stravovaní - už tiež vykazuje pozitívne medziročné zmeny vďaka prebiehajúcej letnej sezóne a lepšej pandemickej situácií, keď tržby v ubytovaní medziročne rástli dvojciferne (+14,3%) a v reštauráciách o niečo jemnejšie (+1,7%). Stále nám však do porovnania vstupuje minuloročná nízka báza. Očakávame, že vzhľadom na pandemickú situáciu bude istá časť ľudí aj tento rok nahrádzať zahraničné cestovanie domácou dovolenkou, výrazný výpadok zahraničných turistov to však nevykompenzuje.

Tento vývoj naznačovali aj dáta z eKasy či platieb našich klientov. Približne od polovice mája sme zaznamenali rýchly rast objemu platieb v kategórii Dovolenky a cestovanie, ktorý ešte akceleroval od začiatku júna a v súčasnosti už presahuje úroveň predkrízového februára o 60 %. Podobne sa situácia vyvíja aj v platbách v reštauráciách a kaviarňach. Naopak, záujem jemne upadá pri nákupoch oblečenia a obuvi či tovaru do domácnosti.

S príchodom tretej vlny takmer určite príde k opätovným obmedzeniam niektorých činností. Pre zachovanie aspoň čiastočného dopytu sa preto zdá byť logickou cestou čo najväčšie uvoľňovanie opatrení pre zaočkované osoby, ktoré – ako vychádza z vedeckých štúdií – predstavujú oveľa nižšie riziko pre svoje okolie.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Obchodná bilancia v júni prekvapila, keď už po štrnásty mesiac v rade dosiahla kladné saldo – v závere prvého polroka vo výške EUR 297 mil. Veľmi dobrý výsledok zaznamenal export, ktorý dosiahol v absolútnom vyjadrení takmer EUR 7,7 mld. s medziročnou mierou rastu 17 % a dokonca prekročil aj hodnotu spred krízy (jún 2019) o takmer pätinu. Import, ovplyvnený aj nízkou úrovňou minulého roka, dosiahol medziročný rast na úrovni 28 %. Najväčším ťahúňom bol tradične priemysel (stroje a prepravné zariadenia), kde bolo vykázané pozitívne saldo takmer vo výške EUR 1,2 mld. Aj vďaka týmto pozitívnym číslam očakávame, že zahraničný obchod bude pozitívne prispievať k ekonomickému rastu v druhom štvrťroku, ktorý odhadujeme vo výške 11,6 % r/r.

Ponukové ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku rástli medziročne o 18,5 %, oproti prvému kvartálu došlo k nárastu o 6,3 %, vyplýva z dát zverejnených Národnou bankou Slovenska. Najvyššie medziročné tempo rastu sme zaznamenali v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji, kde presahovalo 25 %, resp. 22 %. Za meter štvorcový bývania teda na Slovensku zaplatíme v priemere 2050 €. Číslo je však výrazne ťahané nahor hlavným mestom, v ostatných regiónoch túto hodnotu nedosahuje. Vysoké ceny nehnuteľností sú výsledkom slabej ponuky a vysokého dopytu, ktorý je povzbudzovaný mimoriadne uvoľnenou politikou ECB, ktorá robí hypotekárne úvery oveľa dostupnejšie.