Ako bankový líder s takmer 200-ročnou históriou sme úzko spätí s prosperitou našej krajiny a jej obyvateľov. Slovensko budúcnosti vidíme ako moderné, úspešné a zelené. S rastúcou ekonomikou aj zamestnanosťou. So zlepšujúcim sa podnikateľským prostredím, školstvom a zdravotníctvom. S finančne vzdelanou mladou generáciou a udržateľným dôchodkovým systémom. Sme Slovenská sporiteľňa a pomáhame našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme všetci tešiť.

Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa

Verejné záväzky Slovenskej sporiteľne k roku 2025

1.     200 TISÍC FINANČNE VZDELANÝCH MLADÝCH ĽUDÍ

Tretina žiakov základných a stredných škôl absolvuje FinQ, program finančného vzdelávania.

Veríme, že finančne vzdelaní mladí ľudia sú predpokladom ekonomicky úspešnej budúcnosti Slovenska.  Vďaka FinQ, certifikovanému programu Nadácie Slovenskej sporiteľne, ich naučíme robiť správne finančné rozhodnutia, ktorými môžu zásadne zlepšiť svoj život. Po dvoch rokoch pilotného fungovania začíname program rozširovať na ďalšie základné a stredné školy. Naším cieľom je, aby sa doň v horizonte piatich rokov zapojila aspoň tretina všetkých žiakov a 15 tisíc pedagógov. 

2.    1 000 ZNEVÝHODNENÝCH ĽUDÍ SO STRECHOU NAD HLAVOU

Zabezpečíme dostupné bývanie pre ľudí v núdzi .

Veríme, že prostredníctvom bývania dokážeme pozitívne a merateľne zlepšiť budúcnosť sociálne znevýhodnených ľudí a ich rodín. Dostupné dôstojné bývanie je totiž pre každého človeka nevyhnutnou podmienkou získania a udržania zamestnania, šance na bezpečné štúdium a rozvoj, ako aj vybudovania finančnej stability. Preto kúpime približne 400 bytov, v ktorých nájde nový domov tisícka ľudí. Zrealizujeme to v spolupráci s organizáciou Dostupný Domov.