Ako bankový líder s takmer 200-ročnou históriou sme úzko spätí s prosperitou našej krajiny a jej obyvateľov. Slovensko budúcnosti vidíme ako moderné, úspešné a zelené. S rastúcou ekonomikou aj zamestnanosťou. So zlepšujúcim sa podnikateľským prostredím, školstvom a zdravotníctvom. S finančne vzdelanou mladou generáciou a udržateľným dôchodkovým systémom. Sme Slovenská sporiteľňa a pomáhame našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme všetci tešiť.

Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa

Verejné záväzky Slovenskej sporiteľne k roku 2025

1.     200 TISÍC FINANČNE VZDELANÝCH MLADÝCH ĽUDÍ

Tretina žiakov základných a stredných škôl absolvuje FinQ, program finančného vzdelávania.

Veríme, že finančne vzdelaní mladí ľudia sú predpokladom ekonomicky úspešnej budúcnosti Slovenska.  Vďaka FinQ, certifikovanému programu Nadácie Slovenskej sporiteľne, ich naučíme robiť správne finančné rozhodnutia, ktorými môžu zásadne zlepšiť svoj život. Po dvoch rokoch pilotného fungovania začíname program rozširovať na ďalšie základné a stredné školy. Naším cieľom je, aby sa doň v horizonte piatich rokov zapojila aspoň tretina všetkých žiakov a 15 tisíc pedagógov. 

2.    1 000 ZNEVÝHODNENÝCH ĽUDÍ SO STRECHOU NAD HLAVOU

Zabezpečíme dostupné bývanie pre ľudí v núdzi .

Veríme, že prostredníctvom bývania dokážeme pozitívne a merateľne zlepšiť budúcnosť sociálne znevýhodnených ľudí a ich rodín. Dostupné dôstojné bývanie je totiž pre každého človeka nevyhnutnou podmienkou získania a udržania zamestnania, šance na bezpečné štúdium a rozvoj, ako aj vybudovania finančnej stability. Preto kúpime približne 400 bytov, v ktorých nájde nový domov tisícka ľudí. Zrealizujeme to v spolupráci s organizáciou Dostupný Domov.

3.     300 TISÍC NOVÝCH STROMOV

Pokračujeme vo vytváraní užitočného outdooru

Veríme, že dostatok zelene v lesoch aj mestách je predpokladom dobrého verejného zdravia, klimatickej udržateľnosti, ako aj zachovania prírodného charakteru a krásy našej krajiny pre budúce generácie. Zrušili sme billboardy a namiesto toho podporujeme skutočne užitočný zelený outdoor. Po výsadbe Vodného lesa vo Vysokých Tatrách preto vysadíme ďalšie stovky tisíc stromov po celom Slovensku. Zapojíme nielen zamestnancov Slovenskej sporiteľne, ale umožníme to aj širokej verejnosti.

Slovenská sporiteľňa prichádza po troch rokoch s novým brand positioningom a claimom s identickým posolstvom BUDÚCNOSŤ JE VAŠA. Spúšťa ho spolu s novým kreatívnym konceptom, ktorý je o tešení sa na budúcnosť. Prvú kampaň štartuje inšpiratívnym príbehom hrdinky s nečakane optimistickým pohľadom do budúcnosti. Nové smerovanie značky potvrdzuje Slovenská sporiteľňa konkrétnymi verejnými záväzkami z oblasti finančného vzdelávania, sociálneho bývania a užitočného outdooru, ktorými chce prispieť k lepšej budúcnosti Slovenska.

Kreatívny koncept má ambíciu kultivovať mediálny priestor a vyvolávať autentické pozitívne emócie. Podľa predbežných výsledkov testov dlhodobého konceptu, zanecháva kreatíva silnú emocionálnu stopu a asociáciu so značkou. Tému pozitívnej budúcnosti plánuje Slovenská sporiteľňa rozvíjať v kontexte poradenstva v oblasti financií a celkovo v prepojení na produkty a služby.

Teším sa, že sa nám počas ôsmich mesiacov podarilo vytvoriť odvážny a ľudský koncept, ktorý posilňuje líderskú pozíciu značky Slovenskej sporiteľne. Pri jeho tvorbe sme vychádzali z mnohých dát, prieskumov, ale aj poznatkov behaviorálnej ekonómie. Dôležitým zistením bolo, že sebadôvera a optimizmus priamo podporujú prosperitu jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Práve tento insight nám umožnil plynulo nadviazať na vybudovaný komunikačný kapitál konceptu #mamnato. Novinkou je orientácia na budúcnosť a silná pozitívna emocionálna diferenciácia.  Chceme inšpirovať k optimizmu a radosti zo života bez ohľadu na ťažkosti, ktoré častokrát život alebo doba prinášajú,“  povedala Dáša Juríková, riaditeľka Brand HUB Slovenskej sporiteľne.

„Komunikáciu sme chceli otvoriť veľkým „kinom“ a myslím si, že sa nám to podarilo. V televízii začíname rozprávať príbeh 90-sekundovým spotom. Už to je veľké. Odohrá sa v ňom celý život a čo v reklame nebýva často, spomenieme s citom, ale otvorene, aj smrť. A práve preto má video takú silu. Rámec bežného presiahla aj úroveň exekúcie. Réžie sa ujal Laurence Dunmore, ktorý natočil legendárne kampane pre rôzne svetové značky. Výnimočná a krásna je aj kampaň, ktorú sme spolu s ním vytvorili pre Slovenskú sporiteľňu,“ povedal Ondrej Kořínek, kreatívny riaditeľ Zaraguzy.

Kampaň bude nasadená vo všetkých média typoch s dôrazom najmä na digitálne. S videom pracuje aj v online platformách, kde využíva všetky možnosti cielenia či sequencing servovania viacerých stopáží tvoriacich kompletný storytelling kampane. Úlohu napojenia mediálnych formátov na smerovanie značky a produktové riešenia pre lepšiu budúcnosť prevezme microsite projektu www.buducnostjevasa.sk

KREDITY KAMPANE

Klient: Slovenská sporiteľňa
Agentúra: Zaraguza
Creative Director: Ondrej Kořínek
Unit Creative Director: Martin Ondrušek, Milan Malý
Art Director: Martin Ondrušek
Graphic Designer: Andrej Nemček, Gabriela Kožiaková, Kristína Svoradová, Richard Novák
Copywriter: Ondrej Kořínek, Eva Myjavcová, Karin Horňáčková, Matej Sekerka
Account Director: Marek Kabát
Account Team Leader: Jaroslava Huljaková
Account Manager: Ivana Fertáľová, Dominika Drusanová, Klára Kolenová
Strategy: Pavol Minár, Miroslav Ondovčík
Social Media: Nela Pazderková, Lucia Peterková
Produkcia: Bistro Films
Režisér: Laurence Dunmore

Fotogaléria