Prvý týždeň uvoľnenia priniesol zaujímavé údaje, keď sme zaznamenali vysoké nárasty v objeme platieb našich klientov v kamenných predajniach za niektoré druhy tovarov.

Uvoľnenie opatrení prinieslo podľa očakávania výrazné nárasty objemu platieb v doteraz zatvorených obchodoch. Najväčší záujem spotrebiteľov  sme zaznamenali pri nákupe oblečenia, vybavenia domácnosti či voľnočasového tovaru. Jemné zlepšenie sme mohli vidieť aj v cestovnom ruchu, avšak stále veľmi ďaleko od úrovní spred pandémie. Rast objemu platieb signalizuje oživenie spotreby domácností, ktorá bola v prvom štvrťroku význame zasiahnutá a ovplyvní aj celoročný rast HDP.

V minulom týždni prišlo k uvoľneniu opatrení, ktoré boli zavedené od januára tohto roka, pričom jedným z nich bolo aj obmedzenie predaja nepotravinárskeho tovaru, čím bola väčšina predajní donútená ostať zatvorená a fungovať iba v online režime či ako výdajné miesto. O veľkom vplyve na maloobchod svedčili aj maloobchodné tržby, ktoré už dva mesiace dosahovali dvojciferné medziročné prepady (január -17%; február -15 %). Zlepšenie epidemiologickej situácie prinieslo v posledných týždňoch určité uvoľnenia a celkový objem nákupov dosiahol úroveň predvianočného obdobia z roka 2020.

Uvoľnenie opatrení prinieslo podľa očakávania zvýšený dopyt do dosiaľ zatvorených obchodov, čo medzitýždenne zdvihlo objem nákupov v kategórii oblečenia a obuvi trojnásobne, pričom objem platieb cez platobný terminál bol 24-krát vyšší oproti predchádzajúcemu týždňu. To prirodzene znížilo záujem o online nakupovanie v tejto kategórii (-42 %). Svoju úlohu tu iste zohrával aj jednorazový efekt v podobe dobiehania nákupov. Voľnočasový tovar a vybavenie domácnosti zaznamenávali podobný vzorec, keď dosahovali vysoké nárasty v objeme platieb cez terminál (medzi 100-120 %), avšak čiastočne kompenzované výpadkom online nákupov (v oboch kategóriách približne o tretinu).

Pokračujúca vakcinácia a ustupovanie druhej vlny povzbudili aj chuť ľudí cestovať a zaznamenali sme prvé známky oživenia – objem platieb medzitýždenne vzrástol o 15 %, avšak stále dosahuje iba pätinu z hodnoty platieb spred pandémie. Vyšší objem platieb môžeme očakávať aj v reštauráciách a kaviarňach, kde výraznejšie uvoľnenie prichádza tento týždeň s otvorením terás.

K úrovniam spred pandémie sa teda v súčasnosti zo sledovaných kategórii približujú potraviny, voľnočasový tovar či nábytok a vybavenie domácnosti. Reštaurácie, kaviarne, verejná doprava či cestovný ruch – a teda najviac zasiahnuté odvetvia vyžadujúce si fyzickú prítomnosť zákazníka – majú oproti týmto úrovniam významnú medzeru trvajúcu v zásade od nástupu druhej vlny pandémie v septembri/októbri minulého roka.

Uvoľnenie opatrení predstavuje významný impulz pre ďalšie oblasti ekonomiky, avšak časť z nej stáva pod prísnymi reštrikciami – ako napr. hromadné podujatia, kultúra či čiastočne cestovný ruch. Toto uvoľnenie je však dôležitým signálom pre oživenie spotreby domácností, ktoré bolo v prvom štvrťroku výrazne zasiahnuté a podľa očakávaní bude negatívne ovplyvňovať rast HDP v celom tomto roku. Ten by mal podľa našich predikcii dosiahnuť 4 %, avšak s významnými rizikami – ako napríklad návrat ďalšej vlny pandémie či meškajúce dodávky vakcín.

Prvý týždeň uvoľnenia priniesol zaujímavé údaje, keď sme zaznamenali vysoké nárasty v objeme platieb našich klientov v kamenných predajniach za niektoré druhy tovarov.

Uvoľnenie opatrení prinieslo podľa očakávania výrazné nárasty objemu platieb v doteraz zatvorených obchodoch. Najväčší záujem spotrebiteľov  sme zaznamenali pri nákupe oblečenia, vybavenia domácnosti či voľnočasového tovaru. Jemné zlepšenie sme mohli vidieť aj v cestovnom ruchu, avšak stále veľmi ďaleko od úrovní spred pandémie. Rast objemu platieb signalizuje oživenie spotreby domácností, ktorá bola v prvom štvrťroku význame zasiahnutá a ovplyvní aj celoročný rast HDP.

V minulom týždni prišlo k uvoľneniu opatrení, ktoré boli zavedené od januára tohto roka, pričom jedným z nich bolo aj obmedzenie predaja nepotravinárskeho tovaru, čím bola väčšina predajní donútená ostať zatvorená a fungovať iba v online režime či ako výdajné miesto. O veľkom vplyve na maloobchod svedčili aj maloobchodné tržby, ktoré už dva mesiace dosahovali dvojciferné medziročné prepady (január -17%; február -15 %). Zlepšenie epidemiologickej situácie prinieslo v posledných týždňoch určité uvoľnenia a celkový objem nákupov dosiahol úroveň predvianočného obdobia z roka 2020.

Uvoľnenie opatrení prinieslo podľa očakávania zvýšený dopyt do dosiaľ zatvorených obchodov, čo medzitýždenne zdvihlo objem nákupov v kategórii oblečenia a obuvi trojnásobne, pričom objem platieb cez platobný terminál bol 24-krát vyšší oproti predchádzajúcemu týždňu. To prirodzene znížilo záujem o online nakupovanie v tejto kategórii (-42 %). Svoju úlohu tu iste zohrával aj jednorazový efekt v podobe dobiehania nákupov. Voľnočasový tovar a vybavenie domácnosti zaznamenávali podobný vzorec, keď dosahovali vysoké nárasty v objeme platieb cez terminál (medzi 100-120 %), avšak čiastočne kompenzované výpadkom online nákupov (v oboch kategóriách približne o tretinu).

Pokračujúca vakcinácia a ustupovanie druhej vlny povzbudili aj chuť ľudí cestovať a zaznamenali sme prvé známky oživenia – objem platieb medzitýždenne vzrástol o 15 %, avšak stále dosahuje iba pätinu z hodnoty platieb spred pandémie. Vyšší objem platieb môžeme očakávať aj v reštauráciách a kaviarňach, kde výraznejšie uvoľnenie prichádza tento týždeň s otvorením terás.

K úrovniam spred pandémie sa teda v súčasnosti zo sledovaných kategórii približujú potraviny, voľnočasový tovar či nábytok a vybavenie domácnosti. Reštaurácie, kaviarne, verejná doprava či cestovný ruch – a teda najviac zasiahnuté odvetvia vyžadujúce si fyzickú prítomnosť zákazníka – majú oproti týmto úrovniam významnú medzeru trvajúcu v zásade od nástupu druhej vlny pandémie v septembri/októbri minulého roka.

Uvoľnenie opatrení predstavuje významný impulz pre ďalšie oblasti ekonomiky, avšak časť z nej stáva pod prísnymi reštrikciami – ako napr. hromadné podujatia, kultúra či čiastočne cestovný ruch. Toto uvoľnenie je však dôležitým signálom pre oživenie spotreby domácností, ktoré bolo v prvom štvrťroku výrazne zasiahnuté a podľa očakávaní bude negatívne ovplyvňovať rast HDP v celom tomto roku. Ten by mal podľa našich predikcii dosiahnuť 4 %, avšak s významnými rizikami – ako napríklad návrat ďalšej vlny pandémie či meškajúce dodávky vakcín.