Rýchly odhad Eurostatu priniesol prvý odhad vývoja ekonomík medzi októbrom a decembrom, ktorý  mierne prekonal očakávania. Hrubý domáci produkt v eurozóne zaznamenal v poslednom štvrťroku vlaňajška prepad o 0,7 % oproti predchádzajúcemu kvartálu (odhad trhu bol blízko -1 % q/q). Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 bol HDP medziročne nižší o 5,1 %, menej ako odhadovaný prepad o 5,4 %. V prípade celej EÚ27 bol záver roka podobný – prepad o 0,5 % medzikvartálne a mierne zvýraznenie medziročného prepadu HDP na -4,8 % r/r. 

Aj keď ekonomiky Európy boli koncom roka zasiahnuté silnejúcou druhou vlnou infekcií, zhoršenie v ekonomickej výkonnosti nebolo zďaleka také výrazné ako v prvej vlne vlani na jar, čo súvisí s iným nastavením reštrikcií a celkovým pandemickým manažmentom. Reštriktívne opatrenia z jesene a zimy ovplyvňujú hlavne kontaktné časti ekonomiky a mobilitu – predovšetkým sektor služieb a kamenné obchody. Priemysel dosahuje relatívne dobré výsledky, keďže zostáva pomerne málo dotknutý európskymi obmedzeniami a stabilné ekonomické podmienky vo východnej Ázii poskytujú pomocnú ruku zahraničnému dopytu. 

Výsledky za jednotlivé krajiny neboli, s výnimkou zopár členských štátov, ešte zverejnené. Na údaje a štruktúru za jednotlivé krajiny si počkáme do polky februára a začiatku marca.

Predbežné údaje Eurostatu ukazujú, že druhá a tretia najväčšia ekonomika eurozóny – Francúzsko a Taliansko – stiahli celkový výsledok bloku nadol, keďže zaznamenali medzištvrťročný pokles HDP o 1,3 % (Francúzsko) a 2,0 % (Taliansko). Na druhej strane, hlavný motor eurozóny – Nemecko – zaznamenal oproti tretiemu štvrťroku jemný nárast o 0,1 %. V rámci veľkých ekonomík si medzikvartálne polepšilo aj Španielsko ( o 0,4 % q/q).

Z našich susedov sa nedarilo Rakúsku, ktoré medzikvartálne zaznamenalo pokles HDP o 4,3 %, čím sa medziročný pokles koncom roka prehĺbil na -7,8 %. Naopak výkon českej ekonomiky bol o 0,3 % lepší oproti tretiemu štvrťroku a medziročný vývoj HDP tak ostal blízko -5 %.

Predbežne teda vidíme, že prepad HDP v eurozóne dosiahol vlani priemer 6,8 %. V prípade celej EÚ27 bol výkon hospodárstva v roku 2020 o 6,4 % nižší ako v roku predtým. Najviac zasiahnutý bol druhý kvartál roka 2020, po ktorom prinieslo leto výrazné oživenie. Epidemiologická situácia sa však zhoršila na jeseň a počas zimy, čo oživenie ekonomickej aktivity v mnohých krajinách EÚ spomalilo alebo dočasne zastavilo.

Náš odhad vývoja HDP Slovenska za rok 2020 je na úrovni -6,2 %. Trvalé zlepšenie situácie prinesie až plošne aplikovaná a efektívna vakcína. S očkovaním sa už začalo, ale nejaký čas potrvá kým bude dosť vakcín pre všeobecnú populáciu. V roku 2021 očakávame návrat k pozitívnemu tempu rastu HDP blízko  5,5 %, s viditeľným oživením hlavne od neskorej jari 2021.