Takmer 500 projektov sa uchádzalo o celkovo 250 tisíc eur v treťom ročníku grantu #mamnato. Rovnako ako celý svet, aj najväčší program Nadácie Slovenskej sporiteľne sa musel prispôsobiť korone a aktuálne sa zameral na udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru, do ktorých pretavia organizácie skúsenosti, ktoré získali počas prvej vlny pandémie. Celkovo uspelo 34 projektov, ktoré vybrala odborná komisia.

Projekty sa mohli uchádzať o grant v troch oblastiach – oživenie komunity, rozvoj životného prostredia a inovácie v sociálnej oblasti. A práve v tejto oblasti uspel technologický projekt Corvus for blind 3.0 organizácie Touch&Speech. „Jedným z dôsledkov zrakového postihnutia je často menšia či väčšia sociálna izolácia. A tá sa dnes u mnohých ľudí so zrakovým postihnutím ešte viac prehlbuje. Preto hľadáme spôsoby, ako čo najviac eliminovať dôsledky izolácie a tiež sa vďaka moderným technológiám snažíme aspoň čiastočne nahrádzať fyzickú bezprostrednú pomoc asistentov a znižovať odkázanosť nevidiacich na ňu. Preto v rámci grantu #mamnato prichádzame s treťou generáciou nášho aplikačného setu Corvus. Jej dominantou sú online nástroje efektívnej vzájomnej svojpomoci medzi nevidiacimi, tiež nástroj na poskytovanie vzdialenej pomoci ľuďmi bez postihnutia, respektíve s iným postihnutím,“ vysvetľuje Roman Martinovič, riaditeľ organizácie Touch&Speech.

Úspešné projekty tentokrát vyberala len odborná porota, bez hlasovania verejnosti, ako tomu bolo počas prvých dvoch ročníkov. Grant bol totiž súčasťou miliónovej pomoci Slovenskej sporiteľne a Nadácie Slovenskej sporiteľne v boji s pandémiou a jej dôsledkami na Slovensku. Z tohto dôvodu si nadácia ponechala právo rozhodnúť o podporených projektoch len prostredníctvom svojej odbornej hodnotiacej komisie, ktorá objektívne posúdila ich význam a relevantnosť z pohľadu riešenia aktuálnej situácie.

Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne

„Grantový program #mamnato 2020 bol špeciálny vo viacerých smeroch. V prvom rade sa prejavili zvýšené potreby neziskoviek, ktoré sa v dôsledku pandémie dostali do mimoriadne ťažkej situácie. To sa odrazilo na rekordnom počte, takmer 500 prijatých žiadostí. Musím však vyzdvihnúť aj tú druhú, pozitívnu, stránku, ktorou je veľmi vysoká miera kreativity, efektívnosti a spolupatričnosti, ktorú neziskové organizácie preukázali a ktorá je dôkazom, že ľudia sa v náročných situáciách dokážu spojiť a urobiť všetko pre to, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.“

Sandra Štasselová, urbanistika z Metropolitného inštitútu Bratislava

„Kreativita, s ktorou mnohé organizácie pristúpili k súčasnej situácii, je naozaj obdivuhodná. Vybrali sme skvelé projekty, napríklad kontajnerovú bunku, ktorá umožní bezpečné stretnutia ľudí zo zariadenia pre seniorov s ich blízkymi, či online hry, ktoré adresujú popri vzdelávaní o histórii aj medzigeneračný dialóg. Všetci dúfame, že čoskoro sa budeme môcť bezpečne stretávať s našimi blízkymi, so susedmi, s priateľmi. No tieto organizácie majú popri optimizme aj energiu pripraviť sa na to, že to tak skoro nebude. A vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne už aj zdroje na realizáciu.“

Ľudmila Kolesárová, marketingová riaditeľka Dobrého anjela

„Prvý raz som sa podieľala na takomto projekte a bolo veľmi povzbudivé vidieť toľko chuti naprieč Slovenskom meniť spoločnosť k lepšiemu. O to náročnejší bol však výber."

Detailné výsledky a ďalšie informácie ku grantu nájdete na https://www.mamnatogrant.sk/archiv-projektov-2020