Situácia mladých ľudí do 25 rokov sa od začiatku roka výrazne zhoršila. Na úradoch práce končia tisícky nových nezamestnaných z tejto vekovej kategórie, a to takmer v celej EÚ. Aj keď je koniec leta už tradične časom, kedy zažívame vrchol nezamestnanosti mladých, situácia je v súčasnosti výrazne horšia. Vstup na trh práce počas krízy ich však môže ovplyvniť na mnoho nasledujúcich rokov.

Letné obdobie je tradične silné v nárastoch nezamestnanosti mladých, nakoľko je špecifické ukončovaním štúdia (či už stredoškolského alebo vysokoškolského) a teda aj prílevom absolventov na trh práce. Tohtoročné nárasty sú však oveľa vyššie než tie, ktoré sme sledovali v minulých rokoch. Miera nezamestnanosti mladých narástla oveľa výraznejšie než celková miera nezamestnanosti v skupine celého práceschopného obyvateľstva.

Miera nezamestnanosti mladých do 25 rokov na Slovensku sa pohybuje na úrovni 19,8 % a jej medziročný nárast bol 3,1 percentuálneho bodu (v absolútnom vyjadrení je to +6 tisíc na úroveň 34 tisíc mladých bez práce). Začiatok kariéry je v súčasnosti pre mladých sťažený, keďže sa ekonomika iba začína otriasať z prebiehajúcej krízy. Aj keď sa predstihové indikátory vyvíjajú pozitívne, zamestnávatelia často dlhšie vyčkávajú s prijímaním nových zamestnancov, až kým sa situácia dlhodobejšie nezastabilizuje.