Slovenská ekonomická dôvera sa v auguste znovu zlepšila, čo súvisí s pokračovaním oživovania ekonomickej aktivity.

Mesačný ukazovateľ ekonomickej dôvery sa zlepšil o 3,3 bodu na 89,4. Zlepšili sa všetky zložky indexu, okrem sentimentu v stavebníctve, kde respondenti nepriaznivejšie hodnotili hlavne úroveň objednávok. K výraznému zlepšeniu dôvery v auguste prišlo predovšetkým v maloobchode. Letná dovolenková sezóna zase pomohla aj službám. Spotrebitelia sú mierne optimistickejší nielen pri očakávanej hospodárskej situácii a vývoji nezamestnanosti, ale aj pri pohľade na úspory a finančnú situáciu domácností. Trojmesačný kĺzavý priemer ekonomickej dôvery sa zlepšil o 9 bodov na 83,5.

Situácia sa pri krokoch oživovania ekonomického života zlepšuje. Otváranie ekonomiky síce začalo od polovice mája, ale nábeh smerom k štandardnej úrovni je postupný. Pri službách navyše momentálne pomáha dovolenková sezóna, hoci