Až 20 % mladých ľudí na Slovensku vo veku 20 až 34 rokov sa vlani nevzdelávalo ani nepracovalo. Podľa najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat sme si medziročne dokonca o pár desatín percent pohoršili a prepadli sa o tri priečky. Najviac, a to až tretinu z toho tvoria ženy. V rámci Európskej únie neštuduje ani nepracuje jeden zo šiestich Európanov vo veku 20 až 34 rokov. To predstavuje predstavuje až 15 miliónov mladých ľudí.

„Slovensko za vlaňajšok skončilo v tomto smere na tretej pozícii, za Talianskom a Gréckom. Medziročne sme si o tri priečky pohoršili. Ide o mladých, ktorí nielenže nechodia do školy, nepracujú, no ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Dôvodom zhoršujúcich sa výsledkov v posledných rokov je hospodárska a finančná kríza, ktorá sťažila prístup mladým, ktorí nemali ambície ďalšieho vzdelávania, uplatniť sa na trhu práce. Aj pandémia koronavírusu, ktorá sa značne podpísala pod zhoršenie nezamestnanosti, bude mať za následok zhoršenie výsledkov v tejto oblasti, “ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Spomínaní Taliani majú až 28 % mladých neštudujúcich a , Gréci viac ako štvrtinu. Najmenej nevzdelávajúcich sa a nepracujúcich majú Švédi (7%), nasleduje Luxembursko (8 %), Holandsko (8,5 %) a Malta (9 %). Ak porovnávame mužov a ženy, tak v európskom meradle je viac žien, ktoré neštudujú a nepracujú vo veku 20 až 34 rokov, a to až 20%, u mužov to je 12 %.

V rámci skupiny mladých v tejto skupine sú takí, ktorí pracovať vôbec nechcú. Aj v tomto prípade sa číslo výrazne medziročne zvýšilo, v rámci 27 krajín únie ide o takmer 6 % mladých. Na Slovensku až 11 % mladých ľudí nechce vôbec pracovať alebo sa vzdelávať.

Slovensko má pritom jeden z najnižších podielov mladých vo veku 16 až 29 rokov, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením. Zo susedných krajín sa pred nami ocitla len Česká republika, ktorá má v tejto skupine 12 % mladých, čo je o takmer 5 % menej ako na Slovensku.

„V tejto štatistike na rozdiel od podielu mladých žien a mužov v mama hoteli neslávne vyhrávajú dievčatá nad chlapcami, ktoré sú častejšie ohrozené chudobou či sociálnym vylúčením. Dotvára to nelichotivé prvenstvo Slovenska v rámci rovnosti mužov a žien, ktoré sú na tom horšie napríklad v získavaní práce či sú menej platovo ohodnotené ako muži. Celkovo bolo mladých vo veku 16 až 19 rokov ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením v rámci krajín EÚ v roku 2019 približne tretina, čo predstavuje takmer 22 miliónov mladých ľudí,“ doplnila Buchláková.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel.: 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk