Koronavírus sa v ekonomike naplno prejavil v druhom štvrťroku tohto roka, kedy podľa prvého odhadu Eurostatu prišlo k poklesu HDP eurozóny o 12,1 % oproti prvému kvartálu a medziročne sa HDP menového bloku prepadol o 15 %. V prípade celej EÚ boli výsledky podobné (-11,9 % medzikvartálne a -14,4 % medziročne). V prípade eurozóny aj EÚ27  to predstavuje najvýraznejší prepad ekonomickej produkcie od začiatku zberu dát v roku 1995.

Výsledky za jednotlivé krajiny neboli, s výnimkou zopár členských štátov, ešte zverejnené. Na údaje a štruktúru za jednotlivé krajiny si počkáme do polky augusta a začiatku septembra.

Z doteraz publikovaných prvotných odhadov vidieť prepad českej ekonomiky o 8,4 % oproti úvodu roka (-10,7 % medziročne).

Koronakríza stiahla nemeckú ekonomiku do jej historicky najhlbšieho prepadu odkedy sa vedú tieto štatistiky (od 1970), keďže hospodársky motor Európy zaznamenal medzikvartálny prepad o 10,1 % a oproti druhému štvrťroku minulého roka bol HDP Nemecka nižší o 11,7 %. V druhom kvartáli tohto roka koronavírus vymazal v nemeckej ekonomike takmer 10 rokov rastu. Pokles nemeckého HDP bol viac ako dvojnásobne väčší ako v predchádzajúcej kríze (v prvom štvrťroku 2009), čo je spôsobené prudkým charakterom terajšieho koronašoku. Negatívny dopad bolo vidieť na spotrebe domácností, na investíciách ako aj v zahraničnom obchode. Prepad rastu brzdila iba spotreba verejného sektora.

Prudký pokles hospodárskej aktivity v Nemecku a eurozóne bol blízko očakávaní. Druhý štvrťrok bol ovplyvnený obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou COVID-19, ktoré veľmi výrazne a prudko oslabili ekonomickú aktivitu. Viaceré prevádzky a služby boli dočasne zatvorené, resp. pozastavené. Takýto prudký prepad ekonomickej aktivity je spôsobený podstatou terajšieho šoku – čiastočné odstavenie ekonomiky prišlo prudko a v takmer rovnakom čase pre členské štáty. Postupné rušenie obmedzení a znovuotváranie ekonomík začalo od polovice mája a pokračovalo v ďalších mesiacoch. Očakávame preto oživenie ekonomickej aktivity v treťom kvartáli, ktoré by malo pokračovať aj koncom roka a v roku 2021.

Podľa letnej prognózy Európskej komisie by sa HDP eurozóny mohol v tomto roku celkovo prepadnúť o 8,7 % a v roku 2021 sa rast obnoví tempom 6,1 %. V prípade Nemecka sú odhady EK na úrovni -6,3 % v tomto roku a 5,3 % v roku 2021.

Koronavírus sa v ekonomike naplno prejavil v druhom štvrťroku tohto roka, kedy podľa prvého odhadu Eurostatu prišlo k poklesu HDP eurozóny o 12,1 % oproti prvému kvartálu a medziročne sa HDP menového bloku prepadol o 15 %. V prípade celej EÚ boli výsledky podobné (-11,9 % medzikvartálne a -14,4 % medziročne). V prípade eurozóny aj EÚ27 to predstavuje najvýraznejší prepad ekonomickej produkcie od začiatku zberu dát v roku 1995. Výsledky za jednotlivé krajiny neboli, s výnimkou zopár členských štátov, ešte zverejnené. Na údaje a štruktúru za jednotlivé krajiny si počkáme do polky augusta a začiatku septembra. Z doteraz publikovaných prvotných odhadov vidieť prepad českej ekonomiky o 8,4 % oproti úvodu roka (-10,7 % medziročne). Koronakríza stiahla nemeckú ekonomiku do jej historicky najhlbšieho prepadu odkedy sa vedú tieto štatistiky (od 1970), keďže hospodársky motor Európy zaznamenal medzikvartálny prepad o 10,1 % a oproti druhému štvrťroku minulého roka bol HDP Nemecka nižší o 11,7 %. V druhom kvartáli tohto roka koronavírus vymazal v nemeckej ekonomike takmer 10 rokov rastu. Pokles nemeckého HDP bol viac ako dvojnásobne väčší ako v predchádzajúcej kríze (v prvom štvrťroku 2009), čo je spôsobené prudkým charakterom terajšieho koronašoku. Negatívny dopad bolo vidieť na spotrebe domácností, na investíciách ako aj v zahraničnom obchode. Prepad rastu brzdila iba spotreba verejného sektora. Prudký pokles hospodárskej aktivity v Nemecku a eurozóne bol blízko očakávaní. Druhý štvrťrok bol ovplyvnený obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou COVID-19, ktoré veľmi výrazne a prudko oslabili ekonomickú aktivitu. Viaceré prevádzky a služby boli dočasne zatvorené, resp. pozastavené. Takýto prudký prepad ekonomickej aktivity je spôsobený podstatou terajšieho šoku – čiastočné odstavenie ekonomiky prišlo prudko a v takmer rovnakom čase pre členské štáty. Postupné rušenie obmedzení a znovuotváranie ekonomík začalo od polovice mája a pokračovalo v ďalších mesiacoch. Očakávame preto oživenie ekonomickej aktivity v treťom kvartáli, ktoré by malo pokračovať aj koncom roka a v roku 2021. Podľa letnej prognózy Európskej komisie by sa HDP eurozóny mohol v tomto roku celkovo prepadnúť o 8,7 % a v roku 2021 sa rast obnoví tempom 6,1 %. V prípade Nemecka sú odhady EK na úrovni -6,3 % v tomto roku a 5,3 % v roku 2021.