Mesačná miera nezamestnanosti meraná úradmi práce v júni vzrástla len o 0,2 percentuálneho bodu na 7,4 %, čo predstavuje miernejší nárast oproti očakávaniam. Čistý mesačný prírastok bol minulý mesiac 5,3 tisíc osôb, čo je zatiaľ najmenší nárast disponibilnej miery nezamestnanosti od prudkého prírastku v apríli. Od marca pribudlo približne 60,6 tisíc disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo odráža dopad pandémie.

Celková miera nezamestnanosti (nielen disponibilná) bola v júni na úrovni 8,2 % (od mája nárast o 0,24 p.b.).

O prácu prišli ľudia hlavne v priemysle, službách a obchode. Dopad vidieť v oblastiach silne zasiahnutých reštrikciami a slabším dopytom kvôli pandémii a tiež často v takých pracovných pozíciach, pri ktorých práca z domu nie je možná. Takmer pätinu prítoku v júni tvorili absolventi stredných a vysokých škôl, pričom ich odtok z evidencie bol v júni len pomerne malý, takže celkovo viditeľne prispeli k čistému nárastu miery nezamestnanosti.

V nadchádzajúcich mesiacoch sa dá očakávať nárast miery nezamestnanosti, aj keď skôr miernym tempom. September prinesie znovu viditeľný nárast v prítoku absolventov, čo môže oproti letu navýšiť mieru nezamestnanosti.

Negatívny vplyv na trh práce môžu zmierniť štátne opatrenia na ochranu pracovných miest, ale veľa závisí od miery a rýchlosti ich využitia. Zároveň bude dôležité sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia u zamestnávateľov po skončení poberania štátnej pomoci kvôli koronakríze.

Celkovo v tomto roku očakávame vyššiu mieru nezamestnanosti ako pred pandémiou, vyplývajúcu zo zhoršenej ekonomickej situácie u nás aj v EÚ.  Veľa bude závisieť od ekonomického oživenia u nás a v Európe a tiež od toho, nakoľko bola strata pracovných miest dočasná a bude môcť byť relatívne rýchlo znovu obnovená.