Slovenská sporiteľňa bola prvou bankou, ktorá uzavrela dohodu so Slovenským investičným holdingom (SIH) na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky. Spoločnosť Jutex Slovakia, ktorá je klientom Slovenskej sporiteľne, sa stala prvou firmou, ktorá získala nové financovanie v objeme 600 tisíc eur vďaka antikorona záruke.

Spoločnosť Jutex Slovakia musela v marci, podobne ako ostatné firmy, kvôli koronavírusu zavrieť svoje prevádzky – sieť predajní kobercov a parkiet. A preto začala hľadať spôsob ako financovať svoje mzdové náklady, odvody, energie, nájomné a iné bežné prevádzkové náklady. „Hneď ako som sa dozvedel z médií, že štát bude vyplácať podnikateľom podporu na boj s koronakrízou mi napadlo niekoľko otázok. Skutočne to tak bude? Zvládne to štát organizačne a na čas? Požiadali sme úrad práce o vyplatenie príspevku na úhradu časti mzdy pre zamestnancov. Táto pomoc od štátu je však administratívne aj časovo náročnejšia a pokryje len časť mzdových nákladov. Doteraz sme peniaze neobdržali a ani nevieme, kedy tak bude. Preto sme oslovili našu banku, Slovensku sporiteľňu,“ vysvetľuje situáciu Július Horváth, majiteľ spoločnosti Jutex Slovakia.

Od banky mali už prisľúbený nový úver, ale po spustení programu SIH antikorona záruka mohli práve vďaka cieľu udržať pracovné miesta získať lepšie podmienky. Keďže išlo o prvú pomoc z nového programu, proces spracovania sa budoval za pochodu a od podania žiadosti po návrh úverovej zmluvy uplynulo len 5 dní. „Veľmi si cením, že napriek tomu, že Slovenská sporiteľňa nie je najväčšou korporátnou bankou, dokázali sme reagovať najrýchlejšie a spolu so Slovenským investičným holdingom sme pomohli prvej firme. Dokazuje to, že sme nielen bankou pre život, ale aj pre podnikateľov. Program a jeho podmienky hodnotím veľmi pozitívne. Ročný odklad splácania úrokov aj istiny; nízka úroková sadzba s možnosťou získať nulový úrok, ak firma vďaka tomu udrží zamestnanosť; spôsob zabezpečenia zárukou, ktorý výrazne zjednodušuje schvaľovanie; to sú presne veci, ktoré dnes malé a stredné podniky potrebujú, aby prežili súčasnú krízu. Negatívom je objem záruk, ktoré môžeme ako banka sprostredkovať. Už v prvých dňoch spustenia programu bol totiž dopyt niekoľko násobne väčší ako ponuka,“ vraví Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy.

„Úverovú zmluvu sme podpísali 4.mája a prakticky hneď boli peniaze na našom účte. Tento úver nám veľmi pomôže udržať chod firmy v týchto časoch a chcem touto cestou poďakovať Slovenskej sporiteľni za jej pomoc a ústretovosť. Aj teraz pri koronakríza nás banka podržala,“ uzatvára Július Horváth.

„SIH antikorona záruka – Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19“

 • ide o nový program portfóliovej záruky kombinovanej s úrokovou dotáciou pre SME/mikropodnikateľov,
 • dva súbežne poskytované komponenty pomoci:
  • portfóliová záruka (80% na úvere a max. 50% na portfóliu)
  • úroková dotácia (zníženie o 4% p.a. zo sadzby, ktorú by sme dali klientovi)
 • cieľový segment: malé a stredné firmy, vrátane mikropodnikateľov.

Produkt

 • Nízko úročený alebo bezúročný splátkový úver zabezpečený portfóliovou zárukou SIH/NDF II.

Výška úveru:

 • maximálne 1 180 000 eur.

Splatnosť úveru:

 • minimálne 3 roky vrátane odkladu splátok istiny a úrokov,
 • maximálne 4 roky vrátane odkladu splátok istiny a úrokov.

Odklad splátok istiny a úrokov:

 • 12 mesiacov od prvého čerpania úveru.

Oprávnenosť:

 • SME/mikropodnikatelia (v zmysle príslušnej definície pre „malé a stredné podniky“),
 • úvery musia byť nové, je vylúčené refinancovať alebo reštrukturalizovať existujúce úvery,
 • úvery musia súvisieť s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest,
 • je vylúčené financovať operácie/investície, ktoré sa fyzicky skončili alebo plne realizovali ešte pred predložením žiadosti o úver,
 • úvery sa nesmú použiť na financovanie čisto finančných činností, ani výstavby nehnuteľností, vykonávanej ako činnosť v oblasti finančných investícií a ani na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
 • vylúčená je poľnohospodárska prvovýroba, spracovania a odbyt,

Účel financovania:

 • novovzniknuté investičné potreby a/alebo nevyhnutný prevádzkový kapitál, pričom podmienkou je udržanie alebo tvorba pracovných miest.