Pandémia COVID-19 si vyberá svoju daň aj na ekonomikách. Podľa rýchleho odhadu sa slovenský HDP v prvom štvrťroku tohto roka medziročne znížil o 3,9 %, v súlade s našim odhadom.

Oproti koncu minulého roka prišlo k hospodárskemu poklesu o 5,4 % medzikvartálne, takže sa nachádzame jednou nohou v recesii (podľa štandardnej definície ako dva za sebou idúce prepady v ekonomickej aktivite).

Na presnú štruktúru si počkáme do júna, ale z doteraz dostupných dát je zrejmé, že zasiahnutý bol zahraničný aj domáci dopyt (okrem vládnej spotreby). Štatistický úrad odhaduje, že prepad HDP bol spôsobený najmä poklesom v kľúčových odvetviach (ako v automobilovom priemysle) a v sektore služieb.

Zamestnanosť sa medziročne aj medzikvartálne znížila o 0,5 %, v dôsledku zhoršených ekonomických podmienok doma i v zahraničí. Na disponibilnej miere nezamestnanosti z úradov práce to zatiaľ nebolo naplno vidieť, čo je však pravdepodobne ovplyvnené aj tým, že sa v marci zvyšoval počet osôb na OČR, či PN (práceneschopných osôb), prípadne niektorí ľudia sa stali ekonomicky neaktívnymi (nehľadali si prácu).

Kvôli pandémii je v ekonomike ovplyvnený nielen sektor služieb (doprava, hotely, reštaurácie a pohostinstvá, kultúra a iné) ale aj priemysel, ktorý zaznamenáva spomalenie a niektoré firmy aj pozastavenie výroby na určitý čas.

Vzhľadom na to, že výrazné obmedzenia viacerých častí ekonomiky sú nielen u nás ale aj v zahraničí, negatívne sa vyvíja nielen domáci ale aj zahraničný dopyt – čo je pre mnoho našich priemyselných podnikov dôležité, keďže veľkú časť výroby vyvážajú.

Prepad ekonomického rastu v tomto roku je v podstate istý, otázkou zostáva jeho veľkosť a následná forma oživenia ekonomiky – realistické sa zdajú byť scenáre s 5 % až 10 % prepadom HDP tento rok. Veľa závisí od postupného otvárania ekonomiky a podoby uzdravenia hospodárskeho rastu. Z doterajších poznatkov očakávame, že najvýznamnejší dopad bude vidieť už v priebehu prvej polovice roka 2020 a potom by malo začať oživenie – ale presne aké rýchle bude je momentálne ťažké odhadnúť. 

Kvôli veľkej otvorenosti a naviazanosti Slovenska na zahraničie bude pri zlepšovaní výhľadu našej situácie hrať rolu aj stav ekonomík v Európe a vo svete.

Ekonomika eurozóny sa v prvom štvrťroku  prepadla oproti koncu minulého roka o 3,8 % q/q a v medziročnom porovnaní sa jej výkon znížil o 3,2 %. Náš hlavný obchodný partner, Nemecko, zaznamenal prepad HDP o 2,3 % medziročne (-2,2 % medzikvartálne).