V dôsledku pandémie koronavírusu môže podľa aktuálnych údajov Svetovej banky upadnúť do extrémnej chudoby 40 až 60 miliónov ľudí vo svete. Podiel ľudí, ktorí žijú na deň z menej ako 1,9 dolára, by sa mal zvýšiť z 8,2 % v roku 2019 na 8,6 % v roku 2020. V číselnom vyjadrení ide o zvýšenie z 632 miliónov ľudí na približne 665 miliónov.

„Najviac ohrozené sú rozvojové krajiny a tie, ktoré majú už teraz väčšinu obyvateľstva s nízkymi či strednými príjmami. Subsaharská Afrika bola doteraz zasiahnutá vírusom relatívne menej ako zvyšok sveta, avšak práve to je krajina, kde by v dôsledku pandémie koronavírusu mohlo upadnúť do chudoby ďalších 23 miliónov ľudí. Očakávame, že väčšia chudoba postihne aj Európu, vrátane Slovenska, kde v prípade materiálnej deprivácie hovoríme o náraste počtu ľudí v tejto kategórii z aktuálnych 430- tisíc na niečo okolo 450- tisíc,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

V pesimistickejších scenároch by sa globálna chudoba v roku 2020 mala priblížiť úrovni z roku 2017. To znamená, že svetový pokrok v odstraňovaní extrémnej chudoby by sa vrátil späť o tri roky.

Podľa definície chudoby, ktorú určila Európska komisia, majú ľudia spadajúci do tejto kategórie v porovnaní s ostatnými obyvateľmi domovského regiónu či štátu tak nízke príjmy a životnú úroveň, že majú problémy so zapojením do bežných ekonomických, sociálnych a kultúrnych aktivít. Rizikom chudoby sú podľa únijných štatistikov ohrození ľudia zarábajúci menej než 60 percent mediánového príjmu.

Na Slovensku je aktuálne 16,3 % rodín pod hranicou chudoby, čo predstavuje 872- tisíc ľudí. V dôsledku pandémie sa môže v tejto kategórii ocitnúť ďalších 50-tisíc ľudí. V našom prípade určuje od hranice 373 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s 2 dospelými a 2 deťmi do 14 rokov je to 780 eur mesačne. Hranica chudoby je odvodená od mediánového príjmu v krajine. Na Slovensku sú najohrozenejšou skupinou nezamestnaní (58,3 %). Iba 9 % zamestnaných čelí riziku chudoby a sociálnemu vylúčeniu. V prípade žien a mužov je riziko rovnaké, o čosi viac sú v ohrození ľudia, ktorí majú deti (18,9 %), nakoľko majú vyššie mesačné výdavky.

„Nelichotivé štatistiky máme aj v prípade chudoby u detí. Na Slovensku je príjmovou chudobou ohrozených 19,9 percenta detí, pričom pretrvávajúca chudoba u detí do 18 rokov je dvakrát vyššia ako v celej populácii. V posledných rokoch rástlo aj riziko chudoby domácností s tromi a viac deťmi na 35,4 % a v posledných rokoch je na Slovensku vyššie ako európsky priemer,“ doplnila Buchláková.

Až 50,9 % jednorodičovských domácností a 38,6 % domácností s tromi a viac deťmi nedokázalo čeliť neočakávaným výdavkom. Dovoliť si každý druhý deň mäsité jedlo, rybu alebo hydinu si nemôže 30,2 % jednorodičovských domácností a 24 % domácností s tromi a viac deťmi.

„Po kríze, najmä v roku 2010, sa počet ľudí v tejto kategórii výrazne rástol. Dôvodom bolo prepúšťanie, rekordná nezamestnanosť v krajine, celkový prepad ekonomiky. Napriek tomu, že aktuálne prežívame krízu verejného zdravia, teda príčiny krízy sú iné ako v roku 2009, avšak doslova zastavená ekonomika sa podpíše pod nárast nezamestnanosti a zníženie životnej úrovne ľudí,“ dodala Buchláková.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel.: 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk