V dôsledku pandémie sú ľudia už dva mesiace nútení meniť svoje správanie, zvyky, ale aj plány. Ovplyvnený je už aj príjem domácností a očakávania sú ešte pesimistickejšie.

Prieskum realizovaný v apríli tohto roka medzi obyvateľmi Slovenska staršími ako 18 rokov predstavuje pohľad na zmeny správania a postojov dospelých Slovákov a Sloveniek. Ukazuje sa, že 7 z 10 opýtaných má veľké obavy zo súčasnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Medzi respondentami narastá obava o ekonomické dopady (58 % z nich) a viac do úzadia prechádzajú obavy o zdravotné riziká (46 %).

Iba necelá tretina ľudí očakáva, že ekonomika sa z tohto šoku zotaví rýchlo. Oproti rovnakému prieskumu zo začiatku marca pokesla dôvera v toto tvrdenie o niekoľko percentuálnych bodov. Vo všeobecnosti teda ľudia neveria v rýchle oživenie ekonomiky, čo potvrdzujú nielen dáta z tohto prieskumu, ale aj údaje Štatistického úradu. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa prepadol na najnižšiu úroveň od apríla 2009 a potvrdzuje negatívne očakávania medzi spotrebiteľmi.

Viac než tretina všetkých respondentov vyjadrila obavy o svoju budúcnosť. Môže ísť o zdravotné hrozby, ale napríklad aj ekonomické vplyvy. Štyri z desiatich domácností už pocítili vplyv korona vírusu na príjem, približne tretina takýto pokles očakáva, zatiaľ čo 16 % z nich tvrdí, že na nich nebude mať dopad. Očakávame, že v dôsledku opatrení na zabránenie šírenia vírusu, narušeniu dodávateľsko-odberateľských reťazcov či nízkej úrovni domáceho aj zahraničného dopytu bude úroveň nezamestnanosti rásť ku 8 %, pričom ďalším významným vplyvom na príjem domácností je aj očakávaný pokles reálnych aj nominálnych miezd.

Najväčšie výzvy, ktorým ľudia museli čeliť, bolo obmedzenie sociálnych interakcií, obmedzenej možnosti opustiť domov a ohrozený pocit bezpečia. Tretina respondentov odpovedala, že kvôli tejto situácii musela zmeniť nejaké významnejšie plány (dovolenka, predaj domu, zmena práce,...).

Ľudia očakávajú, že ich spôsob života bude ovplyvnený aj v budúcnosti – najmä v oblasti cestovania. Polovica respondentov očakáva, že bude menej (alebo vôbec) cestovať taxíkmi či na pracovné cesty. Šesť z desiatich ľudí očakáva čiastočné alebo úplné obmedzenie leteckých ciest do zahraničia, pobyty v hoteloch či využívanie verejnej dopravy.

Aj napriek masívnym reštrikciám sa ľudia snažia žiť rovnako ako predtým. Niektoré zvyky sa však menia v dôsledku množstva času stráveného doma. Tretina ľudí jedáva počas dňa viac, zdravšie a viac sa o seba stará. Voľný čas využívajú na častejšie cvičenie, viac spánku, čítania a najmä pobytu na slnku. Do popredia sa ale dostávajú aj nezdravé návyky. Každý desiaty respondent deklaroval, že v tomto období fajčí viac než zvyčajne. Naproti tomu 7 % fajčí menej, 18 % bez zmeny, 65 % respondentov boli nefajčiari.

Prieskum bol realizovaný spoločnosťou KANTAR pre Erste Group na vzorke 1007 respondentov na Slovensku v období od 9. – 19. apríla (predchádzajúci zber údajov v období 26. 3. – 2. 4.).