Na Slovensku je aktuálne približne 875-tisíc ľudí, ktorí majú nad 65 rokov, a vzhľadom na súčasnú situáciu patria do ohrozenej skupiny obyvateľstva. Problémom je, že mnohí žijú vo viacgeneračných domoch či bytoch so svojimi deťmi či vnúčatami. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat až 8,5 percent ľudí vo veku 30 až 49 rokov, teda zväčša pracujúci ľudia v produktívnom veku, žije s rodičmi. Vlani žila sama len tretina ľudí starších ako 65 rokov.

„Najviac starších ľudí vo veku nad 65 rokov máme na západnom Slovensku, kde ich bolo vlani takmer 316- tisíc. V samotnom Bratislavskom kraji je ich 111-tísíc. Najmenej ľudí starších ako 65 rokov je na strednom Slovensku, podľa posledných štatistík je ich dokopy takmer 215- tisíc. Na východe máme 233-tisíc dôchodcov,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Na Slovensku máme viac starších žien ako mužov. Nad 65 rokov je aktuálne 18,8 % žien, pričom mužov je na úrovni 15 %.

Za posledné roky Slovensko postupne starne. Kým v roku 2000 bolo z celkového počtu obyvateľov 11,4 % ľudí starších ako 65 rokov, vlani to bolo 15,5 %. Napríklad v susednej Českej republike je aktuálny podiel starších ľudí ako 65 rokov na úrovni 19,2 %. V Maďarsku a Rakúsku je to takmer pätina, Poľsko má okolo 17 % dôchodcov.

Zhruba štyri percentá zo všetkých dôchodcov vo veku 65 až 74 rokov zaraďujeme do kategórie aktívnych, teda si napríklad privyrábajú menšími brigádami k penzii. V kategórii 65 až 69 rokov máme 320- tisíc dôchodcov, vo veku 70 až 74 rokov je ich 220- tisíc a vo veku 74 a viac máme 334- tisíc ľudí.

Najmä z ekonomického hľadiska žijú mnohí dôchodcovia vo viacgeneračných domoch či bytoch so svojimi deťmi či vnúčatami. Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 až dve tretiny slovenských domácností je zložená z troch generácií, teda rodičov a manželského páru s dieťaťom alebo deťmi.

„Práve pre postkomunistické krajiny ako je Slovensko je charakteristické, že najvyšší podiel rozšírených rodín tvorí pár s rodičom či rodičmi a ich dieťaťom či deťmi. Na Slovensku majú rozšírené trojgeneračné rodiny najvyššie zastúpenie zo všetkých, a to na úrovni 62 percent. Aj druhým najviac zastúpeným typom rozšírenej rodiny je trojgeneračné spolužitie slobodného rodiča s jeho rodičom/rodičmi a dieťaťom/deťmi. Takéto rodiny majú štvrtinové zastúpenie v krajine,“ doplnila Buchláková.

Na Slovensku sa skoro každé piate dieťa vychováva v rozšírenej rodine. Priemerný počet členov v jednej domácnosti je podľa Eurostatu za rok 2018 v prípade Slovenska na úrovni 2,9 člena. Zaujímavosťou je, že viac mužov zostáva s rodičmi ako ženy. Práve dospelí, ktorí nemajú partnera/partnerku, dožívajú väčšinou so svojimi rodičmi v jednom byte či dome. Ide najmä o krajiny juhu, ale štatisticky sa to viac deje aj u nás. Podobne to je napríklad v Lotyšsku, Bulharsku, Poľsku či Írsku.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel.: 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk