Slovenská sporiteľňa pomôže svojim klientom, ktorí požiadajú o odklad splátok prostredníctvom tzv. LEX KORONA, ktorý dnes predstavilo Ministerstvo financií a banky. Ide o systémové riešenie na pomoc ľuďom, podnikateľom a firmám postihnutým následkami krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu. Nové pravidlá prinesú možnosť úplného odkladu splátok existujúcich úverov a pre podnikateľov a firmy aj možnosti získania nových úverov. Zákon ešte musí schváliť vláda a parlament.

„Slovenská ekonomika bude potrebovať reštart a dohoda na tzv. LEX KORONA je dobrá cesta. Od začiatku sme podporovali systémové riešenie a som presvedčený, že návrh, ktorý sme dnes predstavili, pomôže ľuďom a firmám na Slovensku. Podľa našich odhadov, pri optimistickom scenári bude pomoc s úvermi potrebovať viac ako 100-tisíc rodín a niekoľko tisíc firiem. Ak by kríza trvala dlho, môže to byť aj niekoľkonásobne väčšie číslo. Bankový sektor je však jeden z najstabilnejších v Európe a situáciu zvládne. Chcem byť optimista a som presvedčený, že keď budú politici, kľúčové inštitúcie, banky, ľudia na Slovensku spolupracovať, tak máme na to prekonať korona krízu,“ vraví Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Odklad splátok úverov v praxi

 • Týka sa splátkových úverov, teda spotrebných úverov a úverov na bývanie.
 • Umožňuje odložiť si splátky až o 9 mesiacov. Keď klient splní základné kritériá odkladu, banka jeho požiadavku spracuje a výsledok úpravy splátkového kalendára mu oznámi. Počas odkladu sa zostatok úveru naďalej úročí.
 • Klient musí splniť podmienky špecifikované v zákone, teda nesmie mať omeškanie viac ako 30 dní k dátumu podania žiadosti. Nesmie mať v omeškaní alebo zlyhané ani iné svoje úvery.
 • Klient nebude musieť počas odkladu splácať anuitnú splátku, teda úroky a istinu. Poplatky, ako napríklad za poistenie, však bude musieť aj naďalej platiť, ak chce mať úver aj naďalej poistený (čo v súčasnej situácii rozhodne odporúčame), inak poistenie zanikne.
 • Banky budú do registra zasielať informáciu, že klient bol riešený v rámci Lex Korona, ale nebude to mať negatívny dopad na možnosť čerpať úver po skončení odkladu splátok.
 • Proces žiadosti by mal byť otázkou maximálne niekoľko dní. Dĺžka môže byť rozdielna podľa toho, či podá klient žiadosť cez Georgea (najrýchlejší spôsob –   banka ho spustí v najbližších dňoch), telefonicky cez Klientske centrum, listom alebo cez pobočku.
 • O odklad môže klient požiadať len raz. Odporúčame preto dobre si zvážiť, kedy požiadať o odklad splátok. Ak klient požiada o odklad splátok hneď teraz, tak v budúcnosti už o odklad splátok, ktorý by sa riadil pravidlami Lex Korona, nebude môcť požiadať. Preto je najúčelnejšie žiadať o odklad vtedy, keď sa finančná situácia klienta výrazne zhoršila a nemá už žiadne rezervy a možnosti ako riadne splácať svoje pohľadávky.

Úprava odkladu splátok pre podnikateľov a firmy

 • Odklad bude možný až na 9 mesiacov v prípade splnenia podmienok.
 • Odklad splátok lízingov bude fungovať na princípe „3+3“. Firma či podnikateľov dostane najprv odklad na 3 mesiace, v prípade potreby požiada o odklad na ďalšie 3 mesiace.
 • Odklad získajú bez dodatočného zabezpečenia a dodatočných podmienok.
 • Počas odkladu sa zostatok úveru naďalej úročí.
 • Aj v prípade podnikateľov a firmy nebude mať vplyv na možnosť čerpať úver po skončení odkladu splátok.
 • Nebude potrebná návšteva pobočiek či firemných centier Slovenskej sporiteľne, celý proces bude možný dokončiť elektronicky.

Slovenská sporiteľňa pomôže svojim klientom, ktorí požiadajú o odklad splátok prostredníctvom tzv. LEX KORONA, ktorý dnes predstavilo Ministerstvo financií a banky. Ide o systémové riešenie na pomoc ľuďom, podnikateľom a firmám postihnutým následkami krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu. Nové pravidlá prinesú možnosť úplného odkladu splátok existujúcich úverov a pre podnikateľov a firmy aj možnosti získania nových úverov. Zákon ešte musí schváliť vláda a parlament.

„Slovenská ekonomika bude potrebovať reštart a dohoda na tzv. LEX KORONA je dobrá cesta. Od začiatku sme podporovali systémové riešenie a som presvedčený, že návrh, ktorý sme dnes predstavili, pomôže ľuďom a firmám na Slovensku. Podľa našich odhadov, pri optimistickom scenári bude pomoc s úvermi potrebovať viac ako 100-tisíc rodín a niekoľko tisíc firiem. Ak by kríza trvala dlho, môže to byť aj niekoľkonásobne väčšie číslo. Bankový sektor je však jeden z najstabilnejších v Európe a situáciu zvládne. Chcem byť optimista a som presvedčený, že keď budú politici, kľúčové inštitúcie, banky, ľudia na Slovensku spolupracovať, tak máme na to prekonať korona krízu,“ vraví Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Odklad splátok úverov v praxi

 • Týka sa splátkových úverov, teda spotrebných úverov a úverov na bývanie.
 • Umožňuje odložiť si splátky až o 9 mesiacov. Keď klient splní základné kritériá odkladu, banka jeho požiadavku spracuje a výsledok úpravy splátkového kalendára mu oznámi. Počas odkladu sa zostatok úveru naďalej úročí.
 • Klient musí splniť podmienky špecifikované v zákone, teda nesmie mať omeškanie viac ako 30 dní k dátumu podania žiadosti. Nesmie mať v omeškaní alebo zlyhané ani iné svoje úvery.
 • Klient nebude musieť počas odkladu splácať anuitnú splátku, teda úroky a istinu. Poplatky, ako napríklad za poistenie, však bude musieť aj naďalej platiť, ak chce mať úver aj naďalej poistený (čo v súčasnej situácii rozhodne odporúčame), inak poistenie zanikne.
 • Banky budú do registra zasielať informáciu, že klient bol riešený v rámci Lex Korona, ale nebude to mať negatívny dopad na možnosť čerpať úver po skončení odkladu splátok.
 • Proces žiadosti by mal byť otázkou maximálne niekoľko dní. Dĺžka môže byť rozdielna podľa toho, či podá klient žiadosť cez Georgea (najrýchlejší spôsob –   banka ho spustí v najbližších dňoch), telefonicky cez Klientske centrum, listom alebo cez pobočku.
 • O odklad môže klient požiadať len raz. Odporúčame preto dobre si zvážiť, kedy požiadať o odklad splátok. Ak klient požiada o odklad splátok hneď teraz, tak v budúcnosti už o odklad splátok, ktorý by sa riadil pravidlami Lex Korona, nebude môcť požiadať. Preto je najúčelnejšie žiadať o odklad vtedy, keď sa finančná situácia klienta výrazne zhoršila a nemá už žiadne rezervy a možnosti ako riadne splácať svoje pohľadávky.

Úprava odkladu splátok pre podnikateľov a firmy

 • Odklad bude možný až na 9 mesiacov v prípade splnenia podmienok.
 • Odklad splátok lízingov bude fungovať na princípe „3+3“. Firma či podnikateľov dostane najprv odklad na 3 mesiace, v prípade potreby požiada o odklad na ďalšie 3 mesiace.
 • Odklad získajú bez dodatočného zabezpečenia a dodatočných podmienok.
 • Počas odkladu sa zostatok úveru naďalej úročí.
 • Aj v prípade podnikateľov a firmy nebude mať vplyv na možnosť čerpať úver po skončení odkladu splátok.
 • Nebude potrebná návšteva pobočiek či firemných centier Slovenskej sporiteľne, celý proces bude možný dokončiť elektronicky.