Téma

Podľa jarnej notifikácie Eurostatu sa náš schodok verejných financií vlani zvýšil o 0,25 percentuálneho bodu na 1,3 % HDP, čím mierne prekročil naše očakávanie (1,1 %). Plán vyrovnaného rozpočtu sa tak v roku 2019 nepodarilo splniť. Slovenský verejný dlh minulý rok klesol o 1,4 percentuálneho bodu na 48 % HDP, čím sa priblížil dolnej hranici dlhovej brzdy a vyhol sa sankčným pásmam. Naďalej zostal viditeľne pod maastrichtským kritériom 60 % HDP a výrazne pod priemerom eurozóny (84,1 % HDP).

Napriek stále dobrým hospodárskym podmienkam – rast ekonomiky, rekordne nízka miera nezamestnanosti – nebola na Slovensku vlani dosiahnutá fiškálna konsolidácia. Vyššie výdavky neboli úmerne pokryté zvýšenými príjmami rozpočtu. Odchýlka rozpočtu oproti pôvodnému plánu bola 1,3 percentuálneho bodu, čo je viditeľne viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Už predtým, ako COVID-19 zasiahol svetové ekonomiky, sme očakávali náš tohtoročný deficit na vyššej ako pôvodne plánovanej úrovni 0,5 % HDP.

Nedávno zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií svoju novú daňovú prognózu. Nepriaznivý ekonomický vývoj vyvolaný pandémiou bude mať vplyv aj na daňovo-odvodové príjmy. Oproti februárovej prognóze sa na daniach a odvodoch v tomto roku očakáva o EUR 3 mld. menej (vyše 3 % HDP) – dopad vidieť hlavne na korporátnej dani, DPH, dani z príjmov fyzických osôb, ale tiež na sociálnych a zdravotných odvodoch. Zatiaľ čo vlani vzrástli celkové daňovo-odvodové príjmy o 5,7 %, tento rok sa prepadnú o 6,9 %.

Celkovo pri výpadku na strane príjmov a pri zvýšených výdavkoch (dávky v nezamestnanosti, sociálne opatrenia a ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky) môžeme očakávať deficit verejných financií viditeľne nad 3 % HDP v tomto roku – náš odhad je zatiaľ v blízkosti 8,5 % HDP.

Táto zmena je však dočasná a práve v nepriaznivej situácii sa má použiť fiškálna politika na stabilizáciu ekonomiky. Pakt stability a rastu berie do úvahy negatívny vývoj ekonomík a udalosti mimo vplyvu členských štátov a dočasne vyšší deficit a dlh tak nie sú problémom. Samozrejme, pri návrate do lepších ekonomických časov sa bude musieť obnoviť konsolidácia verejných financií smerom k ich strednodobému cieľu.

Ďalšie financie z trhu 

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v pondelok predala štátne pokladničné poukážky v celkovej hodnote EUR 586 mil. Spadali pod to poukážky so splatnosťou v januári 2021 v objeme EUR 391 mil. a s výnosom 0 %, ako aj poukážky so splatnosťou v júli 2020 v objeme EUR 195 mil. a s výnosom -0,1 %. Dopyt pri oboch aukciách prevyšoval akceptované množstvo. Celková potreba financovania je v tomto roku kvôli pandémii COVID-19 vyššia ako pôvodne plánovaná, čo sa odzrkadľuje aj na vyššej aktivite ARDAL-u. Situácia na trhoch ostáva aj pri miernom náraste výnosov priaznivá.

Predstihové indikátory v Nemecku aj eurozóne sú v zóne jasnej recesie

Predstihové indikátory za eurozónu aj Nemecko ukazujú negatívny dopad pandémie COVID-19 na ekonomiky. Ukazovateľ sentimentu nemeckého podnikateľského prostredia Ifo v apríli klesol o 11,6 bodu na 74,3. Je to najnižšia hodnota, ktorú index Ifo vo svojej histórii zaznamenal, a zároveň najväčší prepad v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Hlavným dôvodom je rapídne zhoršenie ekonomickej situácie, ktoré priniesla pandémia nového koronavírusu. Uzatvorenia a obmedzenia viacerých častí ekonomiky spolu s neistotou, ako dlho takéto opatrenia pretrvajú, vnímajú podniky veľmi negatívne. Prepad bol najvýraznejší v sektore služieb a v priemysle. Najmenej negatívne to zatiaľ vyzerá v sektore stavebníctva.    

Nemecký ekonomický sentiment inštitútu ZEW, ktorý zachytáva očakávania ekonómov a investorov, sa po prudkom marcovom prepade (na -49,5 bodu) zlepšil a v apríli dosiahol 28,2 bodu. Zdá sa, že trh už vidí svetlo na konci tunela a oznámenia postupného otvárania ekonomiky si vysvetľuje nádejne. Avšak zároveň hodnotí terajšiu situáciu veľmi pesimisticky – v apríli dokonca viac ako v marci (pokles o viac ako 48 bodov na -91,5 bodu).

Aprílový index nákupných manažérov PMI klesol v Nemecku na rekordné minimum 17,1 bodu, z marcových 35 bodov. Obrovský prepad bolo vidieť hlavne u služieb (na 15,9 bodu), zatiaľ čo priemysel klesol menej (aj keď dosiahol vyše 11-ročné minimum 34,4 bodu). V prípade eurozóny dosiahol PMI v apríli historicky najnižšiu hodnotu od roku 1998 – znížil sa na 13,5 bodu (z 29,7 v marci). Vývoj v službách a priemysle bol podobný ako v Nemecku (PMI služieb sa prepadlo na 11,7 a v priemysle klesol PMI na 18,4 bodu). Hodnota indexu pod 50 bodov znamená kontrakciu, čiže pokles ekonomickej aktivity.

Značné vypnutie ekonomiky zasiahlo najprv a vo väčšej miere služby ako priemysel, keďže služby sú úzko spojené s mobilitou obyvateľstva a reagovali v podstate okamžite. V porovnaní s rokom 2009 si tak služby a priemysel vymenili poradie, keďže pred 11 rokmi klesal najprv priemysel a služby sa pridali neskôr. V takýchto číslach je jasne vidieť očakávanú recesiu v Nemecku aj eurozóne. Otázkou však zostáva jej presný rozsah a hlavne rýchlosť uzdravenia.

Tento týždeň zasadá ECB aj Fed, navyše uvidíme prvý odhad rastu eurozóny za 1Q20.

Trhový konsensus očakáva rázny pokles HDP o 3 % medziročne (-3,4 % medzikvartálne). Prepad aktivity však bude koncentrovaný na koniec štvrťroka, keďže výrazné obmedzenia ekonomík v eurozóne sme videli až v marci (najmä od polovice marca).