Pri príležitosti dňa sviatku žien sme sa pozreli na niekoľko štatistík, ktoré hovoria o postavení slovenských žien na trhu práce.

  • Niektoré sú pomerne známe – ženy zarábajú na Slovensku menej ako muži, tento rozdiel je však u nás väčší ako vo väčšine krajín OECD.
  • Ženy pritom dosahujú vyššie vzdelanie, častejšie však končia v odvetviach s nižšími platmi, ako je školstvo, zdravotníctvo, či sociálne služby.
  • Navyše, dĺžka materskej a rodičovskej dovolenky je na Slovensku 3-násobná oproti priemeru OECD, čo nenahráva ženám pre ich pracovnú kariéru a ohodnotenie.
  • Zamestnanoť žien je aj v dôsledku rodičovskej dovolenky nižšia ako u mužov.
  • Zastúpenie žien či už v riadicich pozíciách, v parlamente či v zastupiteľských orgánoch je značne neproporčné k ich podielu v populácii.

Čo preto prajeme ženám k ich sviatku?

Lepšie inštitucionálne vybavenie – dostupné škôlky a jasle, aby nemuseli s deťmi ostávať tak dlho doma, väčšie zdieľanie starostlivosti o deti a rodinu zo strany partnerov, aby sa do práce mohli vrátiť skôr, vyššie mzdy v školstve, zdravotníctve, či sociálnych službách. Férové ohodnotenie za odvedenú prácu a rovnaké šance pri uchádzaní sa o riadiace pozície.