Rast slovenskej ekonomiky v poslednom kvartáli minulého roka zrýchlil na 2 % medziročne, čím skončil mierne pod prvotným odhadom (2,1 %). Oproti tretiemu kvartálu to predstavuje zrýchlenie (z 1,3 % medziročne). Hospodársky rast dosiahol po sezónnom očistení medzikvartálne tempo 0,6 %. Celkovo vlani dosiahla slovenská ekonomika rast o 2,3 %, v súlade s očakávaniami.

Kľúčovým faktorom rastu v 4Q19 bol domáci dopyt. Dynamika zahraničného obchodu zostala utlmená, keďže vývoz aj dovoz medziročne klesli o 0,5 %. Vzhľadom na pokles v dovozoch bol príspevok čistého zahraničného obchodu s tovarom na konci roka mierne pozitívny, avšak keď sa pozrieme na tovary a služby spolu, ich čistý vplyv na HDP bol neutrálny. Spotreba domácností medziročne vzrástla o 2,1 %, mierne rýchlejšie ako v predchádzajúcom štvrťroku. A to aj napriek nepriaznivým údajom maloobchodných tržieb za 4Q19. Spotreba verejnej správy bola vyššia o 3,9 % medziročne a spolu s domácnosťami tvorila hlavnú časť rastu HDP. Aj keď fixné investície zaznamenali medziročný rast o 6,2 %, zmena stavu zásob bola negatívna a preto  sa celkovo tvorba hrubého kapitálu v porovnaní s minulým rokom nezmenila.

Rast ekonomiky v roku 2019 ťahal len domáci dopyt (spotreba domácností, verejnej správy, investície), zatiaľ čo čisté vývozy rast brzdili.

Trh práce ostal v dobrej kondícii, ale začína cítiť mierne ochladenie rastu ekonomiky. Miera nezamestnanosti sa oproti 3Q19 znížila o 0,3 percentuálneho bodu  na 5,6 %, čo predstavuje medziročný pokles o 0,5 p.b. Celoročný priemer miery  nezamestnanosti bol v súlade s očakávaniami na úrovni 5,8 %.

Zamestnanosť meraná Výberovým zisťovaním sa v 4Q19 medziročne zvýšila iba o 0,1 %, čím zmiernila svoje tempo rastuRast zamestnanosti v minulom roku dosiahol v priemere 0,7 %, čo je polovičné tempo oproti roku 2018. Slabšie ekonomické prostredie vplýva aj na trh práce a ovplyvňuje vývoj zamestnanosti. Očakávame miernejšie tempá rastu zamestnanosti aj v ďalších kvartáloch, vzhľadom na celkovo slabšiu fázu ekonomického cyklu.

Nominálny rast miezd sa spomalil menej, ako sa očakávalo (v porovnaní s veľmi vysokým rastom v predchádzajúcich dvoch kvartáloch). Rast miezd prekročil očakávania, keď v 4Q19 dosiahol 6,9 % r/r, odrážajúc stále utiahnutý trh práce a administratívne zmeny (príplatky za prácu cez víkend a v noci). Reálne mzdy sa v 4Q19 medziročne zvýšili o 3,9 %, keďže v dôsledku inflácie rástli pomalšie ako nominálne. Nominálna mzda  vzrástla v minulom roku o 7,8 %, čo je mierne viac ako sme očakávali. Priemerný rast reálnych miezd bol vlani na úrovni 5 %.

Aj keď domáca strana ekonomiky by mala naďalej podporovať rast, vonkajšie prostredie zostáva zatiahnuté. Pomalší rast môžeme čakať najmä v Číne, ale aj Európe (Nemecku, Taliansku). Okrem toho neistota okolo Brexitu po roku 2020, protekcionizmu či štrukturálnych zmien v automobilovom priemysle pretrváva. K tomu sa začiatkom tohto roka pridal nový koronavírus, ktorý bude mať dopad na svetovú ekonomiku. Rozsah vplyvu COVID-19 je v súčasnosti ťažké predvídať, pretože veľa závisí od šírenia choroby a prijatých protiopatrení a obmedzení. Neistota pritom zohráva významnú úlohu. Vývoj slovenskej ekonomiky koncom roka 2019 ako aj predstihové ukazovatele eurozóny na začiatku tohto roka nás pôvodne viedli k pozitívnejšiemu odhadu rastu HDP. Riziká smerom nahor sme videli v rozsahu 0,2-0,3 percentuálneho bodu. Potenciálne zlepšenie však bolo teraz vymazané možným dopadom COVID-19. Preto ponechávame prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku na úrovni 2%. Vzhľadom na to, že nový koronavírus môže mať výraznejší negatívny vplyv v závislosti od rozsahu a trvania obmedzení a protiopatrení, vidíme skôr riziká smerom nadol.

Rast slovenskej ekonomiky v poslednom kvartáli minulého roka zrýchlil na 2 % medziročne, čím skončil mierne pod prvotným odhadom (2,1 %). Oproti tretiemu kvartálu to predstavuje zrýchlenie (z 1,3 % medziročne). Hospodársky rast dosiahol po sezónnom očistení medzikvartálne tempo 0,6 %. Celkovo vlani dosiahla slovenská ekonomika rast o 2,3 %, v súlade s očakávaniami.

Kľúčovým faktorom rastu v 4Q19 bol domáci dopyt. Dynamika zahraničného obchodu zostala utlmená, keďže vývoz aj dovoz medziročne klesli o 0,5 %. Vzhľadom na pokles v dovozoch bol príspevok čistého zahraničného obchodu s tovarom na konci roka mierne pozitívny, avšak keď sa pozrieme na tovary a služby spolu, ich čistý vplyv na HDP bol neutrálny. Spotreba domácností medziročne vzrástla o 2,1 %, mierne rýchlejšie ako v predchádzajúcom štvrťroku. A to aj napriek nepriaznivým údajom maloobchodných tržieb za 4Q19. Spotreba verejnej správy bola vyššia o 3,9 % medziročne a spolu s domácnosťami tvorila hlavnú časť rastu HDP. Aj keď fixné investície zaznamenali medziročný rast o 6,2 %, zmena stavu zásob bola negatívna a preto  sa celkovo tvorba hrubého kapitálu v porovnaní s minulým rokom nezmenila.

Rast ekonomiky v roku 2019 ťahal len domáci dopyt (spotreba domácností, verejnej správy, investície), zatiaľ čo čisté vývozy rast brzdili.

Trh práce ostal v dobrej kondícii, ale začína cítiť mierne ochladenie rastu ekonomiky. Miera nezamestnanosti sa oproti 3Q19 znížila o 0,3 percentuálneho bodu  na 5,6 %, čo predstavuje medziročný pokles o 0,5 p.b. Celoročný priemer miery  nezamestnanosti bol v súlade s očakávaniami na úrovni 5,8 %.

Zamestnanosť meraná Výberovým zisťovaním sa v 4Q19 medziročne zvýšila iba o 0,1 %, čím zmiernila svoje tempo rastuRast zamestnanosti v minulom roku dosiahol v priemere 0,7 %, čo je polovičné tempo oproti roku 2018. Slabšie ekonomické prostredie vplýva aj na trh práce a ovplyvňuje vývoj zamestnanosti. Očakávame miernejšie tempá rastu zamestnanosti aj v ďalších kvartáloch, vzhľadom na celkovo slabšiu fázu ekonomického cyklu.

Nominálny rast miezd sa spomalil menej, ako sa očakávalo (v porovnaní s veľmi vysokým rastom v predchádzajúcich dvoch kvartáloch). Rast miezd prekročil očakávania, keď v 4Q19 dosiahol 6,9 % r/r, odrážajúc stále utiahnutý trh práce a administratívne zmeny (príplatky za prácu cez víkend a v noci). Reálne mzdy sa v 4Q19 medziročne zvýšili o 3,9 %, keďže v dôsledku inflácie rástli pomalšie ako nominálne. Nominálna mzda  vzrástla v minulom roku o 7,8 %, čo je mierne viac ako sme očakávali. Priemerný rast reálnych miezd bol vlani na úrovni 5 %.

Aj keď domáca strana ekonomiky by mala naďalej podporovať rast, vonkajšie prostredie zostáva zatiahnuté. Pomalší rast môžeme čakať najmä v Číne, ale aj Európe (Nemecku, Taliansku). Okrem toho neistota okolo Brexitu po roku 2020, protekcionizmu či štrukturálnych zmien v automobilovom priemysle pretrváva. K tomu sa začiatkom tohto roka pridal nový koronavírus, ktorý bude mať dopad na svetovú ekonomiku. Rozsah vplyvu COVID-19 je v súčasnosti ťažké predvídať, pretože veľa závisí od šírenia choroby a prijatých protiopatrení a obmedzení. Neistota pritom zohráva významnú úlohu. Vývoj slovenskej ekonomiky koncom roka 2019 ako aj predstihové ukazovatele eurozóny na začiatku tohto roka nás pôvodne viedli k pozitívnejšiemu odhadu rastu HDP. Riziká smerom nahor sme videli v rozsahu 0,2-0,3 percentuálneho bodu. Potenciálne zlepšenie však bolo teraz vymazané možným dopadom COVID-19. Preto ponechávame prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku na úrovni 2%. Vzhľadom na to, že nový koronavírus môže mať výraznejší negatívny vplyv v závislosti od rozsahu a trvania obmedzení a protiopatrení, vidíme skôr riziká smerom nadol.