Téma

Novembrové údaje z ekonomiky neboli veľmi priaznivé. Najprv priniesli určité sklamanie maloobchodné tržby, ktoré pokračovali už siedmy mesiac za sebou v medziročnom poklese. Následne koncom minulého týždňa boli zverejnené údaje za priemysel a zahraničný obchod, ktoré potvrdzujú ochladenie rastu slovenského hospodárstva v minulom roku.

Priemyselná produkcia klesala už štvrtý mesiac po sebe, pričom v novembri sa medziročne znížila o 4,4 %. V porovnaní s októbrom to po sezónnom očistení znamená pokles o 0,3 % m/m. Kľúčovými faktormi prepadu boli výroba kovov (-15,5 % medziročne), nasledovaná výrobou produktov z gumy a plastov (-13,1 % r/r). Je vidieť, že spomalenie v automobilovom priemysle ovplyvňuje aj dodávateľov do tohto sektora. Samotná výroba automobilov bola v novembri medziročne nižšia o 2,5 %. Naopak, výroba elektrických zariadení pokračovala v priaznivom trende a medziročne vzrástla o 21,5 %, čím pomáhala zmierňovať pokles celkového indexu priemyselnej výroby.

Produkcia v stavebníctve nedosiahla očakávania a v novembri medziročne klesla o 10,5 % (-3,8 % medzimesačne), čo predstavuje najvýraznejší pokles od februára 2017. Chladnejšie ekonomické prostredie je vidieť aj v tejto časti hospodárstva.

Saldo zahraničného obchodu skončilo v novembri v súlade s našimi očakávaniami, keď sa oproti októbru zmiernilo na EUR 157,6 mil. Dynamika sa spomalila oproti predchádzajúcemu mesiacu a vývozy medziročne klesli o 4,3 %, zatiaľ čo dovozy boli nižšie o 5,8 % medziročne. Výšku salda teda ovplyvnil aj pokles dovozeného tovaru, čo môže ukazovať na slabší domáci dopyt (či už cez spotrebu alebo investície).

Situácia v nemeckom priemysle, na ktorý je slovenský priemysel a zahraničný obchod do veľkej miery naviazaný, a celkovo v externom prostredí ostáva naďalej zatiahnutá a na viditeľné znaky zlepšenia stále čakáme. Naďalej je tu pomalý rast Nemecka, eurozóny a Číny, či spory v zahraničnom obchode ako aj postupné  štrukturálne zmeny v automobilovom sektore. Brexit ostáva ako mierne negatívne riziko, ale vzhľadom na nedávny výsledok volieb s menšou pravdepodobnosťou.  Za rok 2019 očakávame rast slovenskej ekonomiky na úrovni 2,3 %. Tento rok by rast HDP mohol byť na úrovni 2 %, keďže potrvá, kým sa slabosť priemyslu a zahraničného obchodu vyrieši. Domáci dopyt ostáva v pomerne slušnej kondícii, ale oblaky nad externým prostredím sa nerozplynuli.

Slovensko vyrobilo vlani 1,1 mil. áut

Podľa Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) si Slovensko udržalo pozíciu svetového lídra v počte vyrobených áut na obyvateľa – vlani toto číslo vzrástlo na 202 automobilov na 1000 obyvateľov. Celkovo sa automobilová produkcia minulý rok zvýšila na 1,1 mil. vozidiel, čím prekonala predchádzajúci rekord roka 2018 (1,09 mil.). Na druhej strane, medziročné tempo rastu pod 2 % je sklamaním oproti pôvodným očakávaniam po štarte produkcie v novej automobilke Jaguar Land Rover v októbri 2018. K pomalšiemu rastu prispelo ekonomické ochladenie v zahraničí, hlavne v nemeckom priemysle, ako aj určité štrukturálne zmeny v automobilovom sektore. Podľa ZAP predstavuje automobilový priemysel v širšom zmysle (automobilky a dodávatelia) približne 49,5 % celkovej priemyselnej výroby v krajine a 46,6 % vyvážaného tovaru. Zväz ďalej uvádza, že automobilový priemysel priamo zamestnáva 177-tisíc zamestnancov, pričom spolu s nepriamou zamestnanosťou sa toto číslo zvýši až na 275-tisíc. Združenie však zdôraznilo aj ťažkosti, ktorým toto odvetvie momentálne čelí. Patria sem zaťažujúce a náhle legislatívne zmeny, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, vyššie mzdové náklady ako aj nedostatok silnejšieho prepojenia medzi výskumom a vývojom na výrobu. Celkovo preto prichádza k poklesu konkurencieschopnosti v porovnaní s inými krajinami V4 či oproti južnej Európe

Situácia na Blízkom východe sa utíšila, ale neskončila

Napätá situácia na Blízkom východe, ktorá vznikla po zabití významného iránskeho generála v Iraku raketovým zásahom USA, sa ukľudnila aspoň sčasti. Irán však momentálne zažíva vnútorné nepokoje spojené s jeho nedávnym priznaním o nešťastnom zostrelení ukrajinského civilného lietadla, ktoré sa odohralo minulú stredu. Aj keď nateraz je eskalácia konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi zažehnaná, nemôžeme celú situáciu označiť za uzatvorenú. Vzhľadom na upokojenie globálnych obáv z toho, že Blízky východ smeruje k ďalšej vojne, však prišlo k poklesu ceny ropy aj zlata.