Slovenská sporiteľňa ako prvá banka na Slovensku spustila mobilnú aplikáciu vyvinutú špeciálne pre potreby firiem a podnikateľov. Nová aplikácia Business24 obsahuje najpoužívanejšie funkcionality firemného elektronického bankovníctva Business24 a je dostupná pre operačné systémy Android a iOS.     

„Slovenská sporiteľňa je najväčšou retailovou a digitálnou bankou na Slovensku. Zároveň sme bankou aj pre podnikanie a biznis. Digitálny svet dopĺňa a obohacuje svet ľudí a tiež firiem. Aj vo firemnom segmente chceme byť najväčšou bankou na Slovensku a digitál je pre nás cestou do budúcnosti, ako rásť a zvyšovať kvality služieb pre firmy. Sme presvedčení, že mobilná aplikácia vyvinutá špeciálne pre firemných klientov, im dokáže uľahčiť život. Aj preto sme niekoľko z nich oslovili a spolu sme vyberali jednotlivé funkcionality do aplikácie,“ hovorí Dávid Gallo, riaditeľ odboru riadenia a rozvoja firemného bankovníctva Slovenskej sporiteľne.

Jednou z kľúčových funkcionalít, ktorú klienti v aplikácii požadovali, bolo podpisovanie pripravených platieb. Často je totiž rozdiel medzi osobou, ktorá platby pripravuje, a osobou, ktorá ich podpisuje alebo je potrebné, aby platbu podpísalo viacero osôb. Z toho v praxi vznikajú komplikácie, keď účtovník už platbu zadal, no na jej realizáciu je treba čakať, kým sa konateľ či iná oprávnená osoba dostane k počítaču a podpíše ju. Vďaka aplikácii tento problém odpadá, pretože platby môže podpísať komfortne a rýchlo cez mobil.

Aplikácia je dostupná v slovenčine a angličtine. Okrem toho ponúka aj prehľad bežných účtov a transakcií, možnosť ich filtrovania, zadávanie platieb aj prostredníctvom skenovania QR kódov, IBAN-ov, či šablón z webovej verzie Business24, opakovanie vybraných nezrealizovaných platieb alebo možnosť zadať zahraničnú platbu.

V budúcich verziách do aplikácie pribudnú aj push notifikácie, ostatné typy produktov, možnosť kontaktovať svojho relationship manažéra a mnoho iných funkcionalít.

Aplikácie je dostupná pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS od verzie 12.4. a systémom Android 5.0 a vyšším. 

Stiahnite si apku Business24

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Marta Cesnaková, tel. 02/48 62 43 60,
e-mail: cesnakova.marta@slsp.skpress@slsp.sk