Slovenská sporiteľňa dnes spustila predaj novej emisie dlhopisov spoločnosti HB Reavis s menovitou hodnotou 1 000 eur a dobou splatnosti 6 rokov. Ponúkajú atraktívny výnos 3,25 % ročne a sú dostupné aj pre verejnosť. Po započítaní poplatkov predstavuje výnos do splatnosti 3,019 % p. a. V predaji budú najneskôr do 26. septembra 2019.

Minimálna investícia je 5 kusov dlhopisov, t. j. 5 000 eur. Výnos bude investorovi vyplácaný ročne k 30. septembru až do termínu splatnosti v roku 2025.

Emitentom dlhopisov je spoločnosť HB REAVIS Finance SK V s. r. o. Cenné papiere sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením holdingovej spoločnosti HB Reavis Holding SA, ktorá je materskou spoločnosťou skupiny HB Reavis. HB Reavis je jeden z najvýznamnejších developerov kancelárskych priestorov v Európe.

Dlhopis si záujemcovia môžu zakúpiť vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne. S nákupom dlhopisov sú spojené poplatky vo výške 1,25 % z objemu investície, podmienkou je len mať zriadený majetkový účet v Slovenskej sporiteľni. Dlhopisy budú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave.

V rámci emisie bude vydaných celkovo 20 000 kusov dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 eur. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená fyzickým osobám a právnickým osobám.

Základný prospekt a jeho dodatok bol schválený Národnou bankou Slovenska. Viac informácií o verejnej ponuke dlhopisov nájdu potenciálni investori v Základnom prospekte, jeho dodatku, v príslušných Konečných podmienkach a v príslušnom Súhrne emisie na http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV.

Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov.