Až tretina zo 121-tisíc Slovákov pracujúcich na part-time si nevie nájsť prácu na plný úväzok. Z celkového počtu pracujúcich na skrátený pracovný úväzok je až 78 tisíc žien a len 43 tisíc mužov. Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat je v priemere 19 % Európanov vo veku 20 až 64 rokov zamestnaných na čiastočný pracovný úväzok. V roku 2005 to bolo 17 %, a tento podiel rástol v rokoch 2010 na 18 % a v roku 2012 dosiahol spomínanú úroveň 19 %, ktorú si drží doteraz.

„Slovensko si drží pozíciu krajiny, ktorá má najnižší podiel pracujúcich na skrátený pracovný úväzok, ide iba o 5 % Slovákov na trhu práce. Využívajú to ženy, ktoré potrebujú skĺbiť rodinný a pracovný život, predovšetkým, ak ešte majú malé deti. Až tretina ľudí na skrátený pracovný úväzok si však nevie nájsť lepšie platenú prácu,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. 

V Európskej únii bolo za rok 2018 približne 31 miliónov žien a 9,5 milióna mužov. vo veku 20 až 64 rokov na skrátený pracovný úväzok. Za hlavný dôvod, a to až v štvrtine prípadov, uvádzajú ako príčinu skráteného úväzku neschopnosť si nájsť prácu na full time. Tesne za tým je starostlivosť o nezaopatrené deti. „Muži častejšie uvádzali práve neschopnosť si nájsť inú prácu (36 %), kým žien bolo približne 23 %. Na druhej strane, starostlivosť o deti znemožňovala prácu na plný pracovný úväzok 29- percentám žien v porovnaní so 6- percentami mužov,“ doplnila Buchláková. 

S hľadaním práce majú najväčší problém v Grécku, kde je až 70 % ľudí zamestnaných na skrátený pracovný úväzok si nevie nájsť lepšie platenú prácu. Nasleduje Taliansko (66 %), Cyprus (65 %) a Bulharsko (59 %). Na druhej strane rebríčka je Estónsko, kde len 6 % ľudí uvádza neschopnosť si nájsť prácu na plný pracovný úväzok, nasleduje Belgicko, Česká republika a Slovinsko (všetky 7 %) a Holandsko (8 %). 

Skrátený pracovný úväzok je napríklad v západnej Európe veľmi obľúbenou formou flexibilných pracovných pomerov. Vysoký podiel pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok majú aj v susednom Rakúsku (28 %) či Nemecku (27 %). Najnižší podiel je práve na Slovensku a Chorvátsku (obe 5 %), Maďarsku (4 %) a Bulharsku (2%).  Nad priemerom únie v počte pracovníkov na čiastočný pracovný úväzok je aj Belgicko (24%), Veľká Británia (23 %) či Švédsko a Dánsko (obe 21 %).

Počet ľudí pracujúcich na skrátený pracovný úväzok, ktorí si nevedia nájsť lepšie platenú prácu (v %)

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Lenka Buchláková, analytička, tel. 0904 519 308, e-mail: buchlakova.lenka@slsp.sk