Úspešnú emisiu dlhopisov v objeme 500 miliónov eur zrealizovala včera najväčšia slovenská banka. Ide o prvú syndikovanú emisiu krytých dlhopisov Slovenskej sporiteľne potom, čo banka ako prvá slovenská spoločnosť získala najvyššie možné hodnotenie dlhopisov od ratingovej agentúry Moody‘s na úrovni Aaa. Emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu veľký záujem, celkový dopyt presiahol 1,6 miliardy eur. Podmienky transakcie sú veľmi priaznivé, dosiahnutý kupón je len 0,125 % p. a. pri splatnosti 7 rokov.

„Podarilo sa nám správne načasovať transakciu, ktorá nadviazala na niekoľkodňovú road-show vo vybraných európskych finančných centrách a za nie úplne ideálnych trhových podmienok vstúpiť na trh a dosiahnuť slušný výsledok najmä z pohľadu dosiahnutého výnosu,“ uviedol Pavel Cetkovský, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Na transakcii participovalo viac ako 80 investorov z Nemecka a Rakúska (48 %), Veľkej Británie (17 %), strednej a východnej Európy (16 %), Škandinávie (9 %) o ostatných krajín. Z pohľadu typu investorov 42 % z objemu nakúpili banky a 39 % portfólio manažéri fondov asset magementu. Kryté dlhopisy budú vydané s rizikovou prirážkou 19 bázických bodov nad 7-ročné úrokové swapy, emisná cena bude 99,334 % a celkový výnos do splatnosti 0,221 % p. a., dlhopisy budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Commerzbank, DZ BANK, Erste Group a UniCredit.