Minulý rok sme sprístupnili licencovaným poskytovateľom platobných služieb naše API počas prechodného obdobia. Záujemcovia o využívanie PSD2 elektronických služieb poskytovaných Slovenskou sporiteľňou ich môžu od 14. marca vyskúšať prostredníctvom vývojárskeho portálu Erste (Erste Developer Portal).

Čo to prinesie našim klientom

V budúcnosti naši klienti získajú možnosť využívať najnovšie technologické novinky v oblasti platieb a internetového bankovníctva, ktoré im budú poskytovať aj iní poskytovatelia platobných služieb.

Čo už ponúkame pre našich klientov

  • Business24 je prvou online aplikáciou Slovenskej sporiteľne, v ktorej môžu mať klienti prehľad nielen o svojich účtoch v našej banke, ale aj v iných bankách, 
  • služba Multibanking je súčasťou balíka Premium
  • v súčasnosti je Multibanking v pilotnej prevádzke a prvá banka, ktorej účty si dnes môže pripojiť je Česká sporiteľňa,
  • ak si v rámci pilotnej prevádzky pripoja klienti do konca mája aspoň jeden účet z Českej sporiteľne do našej aplikácie Business24, získajú celý balík Premium až do konca júla 2019 zadarmo,
  • viac informácií získate po prihlásení do služby Business24.

Ďalšie kroky

Jednotlivé služby API rozhrania budeme v produkčnej prevádzke pripravovať postupne od júna tak, aby mali vývojári tretích strán dostatok času na pilotovanie svojich aplikácií. Finálne sprístupnenie PSD2 rozhrania je plánované na 14. septembra 2019.