Postoj Slovákov k investovaniu do podielových fondov, akcií či dlhopisov sa zlepšuje. Popri tradičnom sporiacom účte, ktorý využíva 67 % ľudí, Slováci potvrdili, že investujú do investičných a kapitálových životných poistení (52 %), dôchodkových pilierov (40 %), nehnuteľností (23 %) či do fondov a cenných papierov (21 %). Podľa prieskumu* Slovenskej sporiteľne, ktorý zisťoval aj investičný apetít Slovákov, má štvrtina ľudí na investovanie kladný názor. Tento týždeň 19. apríla oslavujeme Svetový deň investičných fondov.

„Štyria z desiatich Slovákov majú vedomosti o rôznych možnostiach investovania a považujú investičné produkty za dobrú alternatívu k sporiacemu účtu,“ hovorí Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Štvrtina Slovákov sa v prieskume vyjadrila, že investovanie vníma pozitívne, polovica má k nemu neutrálny vzťah. Tri štvrtiny tých, ktorí by investovali do podielových fondov, akcií či dlhopisov, sa cítia dobre informovaní o súvisiacich rizikách.

Investičné zvyky sa menia

V minulosti pri investovaní úspor do fondov prevažovali jednorazové vklady vyšších súm. „Vtedy vznikol mýtus, že investovanie je len pre bohatých, pretože minimálna suma jednorazovej investície sa pohybuje na úrovni niekoľko sto eur. Dnes však už jednoznačne vedie pravidelné investovanie, vďaka ktorému môže do fondov investovať naozaj takmer každý,“ vysvetľuje Roman Vlček, člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. Pravidelne investovať sa totiž dá už od 20 eur mesačne.

Pri dostatočne dlhom investičnom horizonte sa aj takýmito malými pravidelnými čiastkami dá vybudovať slušný kapitál. Pravidelné investovanie je preto ideálnym nástrojom na dosahovanie dlhodobých finančných cieľov ako napríklad na zabezpečenie financií na bývanie či na kvalitné vzdelanie pre deti.

Ako si budovať finančné portfólio

Základom je čím skôr si začať odkladať časť svojich príjmov bokom. Malo by to byť aspoň 10 % z príjmu. „Sporiť si treba vždy z toho, čo máte na začiatku mesiaca a nie z toho, čo vám zostane na jeho konci. Môže sa totiž ľahko stať, že vám nezostane nič“ radí Vlček.

Pilierom, na ktorý sa treba sústrediť najskôr, je rýchlo dostupná finančná rezerva. „Tá by mala pokryť vaše výdavky aspoň na tri až na šesť mesiacov, aby ste boli schopní prekonať nepriaznivé obdobie napríklad v prípade dlhodobej práceneschopnosti či straty zamestnania. Mala by byť uložená oddelene od financií na bežné výdavky, aby vás nelákala na míňanie. Ideálny je sporiaci účet, z ktorého môžete peniaze rýchlo vybrať, keď to bude potrebné,“ hovorí Buchláková.

Keď už máte vytvorenú finančnú rezervu, môže prísť na rad investovanie. Je vhodné ho rozdeliť na viac skupín podľa cieľa a trvania investície. Čím je investičný horizont kratší, tým menej rizikový investičný nástroj je dobré zvoliť. „Pri dlhodobých cieľoch s horizontom desať a viac rokov ako je napríklad zabezpečenie lepšieho dôchodku či kvalitného vzdelania detí môže aj konzervatívny investor siahnuť po rizikovejších fondoch. Samozrejme, s blížiacim sa koncom doby investovania je vhodné postupne presúvať nainvestované prostriedky do konzervatívnejších fondov a zabrániť tak možným negatívnym vplyvom výkyvov na trhoch,“ odporúča Vlček.

Investovanie bez poplatkov

Výhodou pravidelného investovania je, že na rozdiel od jednorazových investícií s ním nie sú spojené žiadne vstupné poplatky. „V rámci Svetového dňa investičných fondov teraz prinášame výhodu nulových vstupných poplatkov aj pre všetky jednorazové investície do fondov Asset Managementu Slovenskej sporiteľne a aj do fondov Erste Asset Management,“ hovorí Vlček. Investor tak v závislosti od konkrétneho fondu môže ušetriť až 4 % z investovanej sumy. Nulové vstupné poplatky platia na všetky investície zrealizované do konca apríla 2019.

*Prieskum zrealizovala spoločnosť IMAS International počas septembra 2018 prostredníctvom telefonických rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov vo veku nad 15 rokov.