• Predchodca Erste Group bol založený 4. októbra 1819 vo Viedni pod názvom „Erste Oesterreichische Spar-Casse“
  • Aj Slovenská sporiteľňa významne prispieva k tomu, že Erste Group sa stala lídrom bankového sektora v strednej a východnej Európe
  • Prvá sporiteľňa na Slovensku bola otvorená v roku 1827 v Levoči

Výhody sporenia by mali byť dostupné pre všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, sociálne postavenie či národnosť,“ píše sa v zakladacej listine prvej sporiteľne v strednej a východnej Európe. Erste Group, ktorá bola na týchto princípoch  založená presne pred 200 rokmi vo Viedni, sa naďalej snaží zlepšovať finančné a sociálne postavenie všetkých obyvateľov regiónu strednej a východnej Európy. Na základe odvážnej myšlienky „šírenia a zabezpečenia prosperity“ vznikli v priebehu desaťročí po založení Erste v roku 1819 v regióne mnohé sporiteľne.

Na Slovensku bola prvá založená v Levoči v roku 1827. Dnes Slovenská sporiteľňa poskytuje služby viac ako dvom miliónom klientov a naďalej sa snaží o zabezpečenie dostupnosti bankových služieb pre každého.