• Predchodca Erste Group bol založený 4. októbra 1819 vo Viedni pod názvom „Erste Oesterreichische Spar-Casse“
  • Aj Slovenská sporiteľňa významne prispieva k tomu, že Erste Group sa stala lídrom bankového sektora v strednej a východnej Európe
  • Prvá sporiteľňa na Slovensku bola otvorená v roku 1827 v Levoči

Výhody sporenia by mali byť dostupné pre všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, sociálne postavenie či národnosť,“ píše sa v zakladacej listine prvej sporiteľne v strednej a východnej Európe. Erste Group, ktorá bola na týchto princípoch  založená presne pred 200 rokmi vo Viedni, sa naďalej snaží zlepšovať finančné a sociálne postavenie všetkých obyvateľov regiónu strednej a východnej Európy. Na základe odvážnej myšlienky „šírenia a zabezpečenia prosperity“ vznikli v priebehu desaťročí po založení Erste v roku 1819 v regióne mnohé sporiteľne.

Na Slovensku bola prvá založená v Levoči v roku 1827. Dnes Slovenská sporiteľňa poskytuje služby viac ako dvom miliónom klientov a naďalej sa snaží o zabezpečenie dostupnosti bankových služieb pre každého.

Andreas Treichl, generálny riaditeľ Erste Group Bank AG: „Sme hrdí na naše dedičstvo a na zásady, ktoré sú aktuálne a relevantné aj dnes. Tieto princípy a pokrokové zmýšľanie sformovali Erste Group na modernú retailovú a komerčnú banka so silným zameraním na strednú a východnú Európu. Myšlienok, na ktorých sme boli založení, sa budeme držať aj v budúcnosti, keď budeme klientom naďalej pomáhať robiť správne finančné rozhodnutia, vytvárať a uchovávať blahobyt a realizovať nové obchodné myšlienky a osobné ciele.“

Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne: „Sme hrdí, že ako súčasť najväčšej bankovej skupiny v strednej a východnej Európe môžeme reálne zlepšovať prosperitu a meniť Slovensko na modernú krajinu. Ľuďom pomáhame a budeme pomáhať žiť lepší život, podnikateľom a firmám rozvíjať ich biznis a mestám a obciam budovať lepšie prostredie pre nás všetkých.“

Kontakt pre médiá:

Michael Mauritz, Tel: +43 50100 – 19603, E-mail: michael.mauritz@erstegroup.com
Carmen Staicu, Tel: +43 50100 – 11681, E-mail: carmen.staicu@erstegroup.com
Peter Klopf, Tel. +43 50100 – 11676, E-mail: peter.klopf@erstegroup.com
Martin Wende, Tel. +43 50100 – 11680, E-mail: martin.wende@erstegroup.com

Viac tlačových správ nájdete tu: www.erstegroup.com/pressrelease