Už iba mesiac majú neziskovky, nadácie, školy či obce na to, aby požiadali o unikátny grant #mamnato. Cieľom programu je prispieť k pretváraniu Slovenska na modernú a zodpovednú krajinu. Grant je zameraný na podporu verejnoprospešných projektov, za ktorými stoja hrdinovia lokálnych komunít. Celkovo bude prerozdelených až 250 000 eur, čo predstavuje najväčší grant v histórii Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

Grantový program #mamnato bol spustený 7. augusta 2018. O podporu sa môžu uchádzať najmä projekty zamerané na rozvoj komunít, ochrany životného prostredia a aktívneho využívania voľného času. Výška grantu pre jeden projekt je 8 000 eur. Prihlásiť sa je možné do 17. októbra 2018. Najlepšie projekty vyberie nielen odborná komisia, ale aj ľudia vo verejnom hlasovaní. Vyhlásenie výsledkov, spolu s realizáciou víťazných projektov, sa uskutoční v roku 2019. 

Koho považujeme za lokálneho hrdinu?

  • je lokálne známa osobnosť v komunite, v ktorej pôsobí; 
  • je pozitívnym príkladom, inšpiruje mladých ľudí; 
  • motivuje k pozitívnym zmenám vo svojej komunite; 
  • má inovatívny, moderný prístup k progresívnym aktivitám vo svojom okolí; • aktivizuje a zapája ďalších ľudí do skvalitňovania života; 
  • nie je politicky aktívna osobnosť, ani na lokálnej úrovni; 
  • je aktívne prepojený s neziskovou organizáciou, ktorá vykonáva verejnoprospešné aktivity, pričom nemusí byť jej zamestnancom.

Čo bude pre odbornú komisiu kľúčové?

  • projekt prispeje k tomu, aby Slovensko bolo modernou a zodpovednou krajinou;
  • predstavuje pozitívny spoločenský dopad udržateľného charakteru v danej lokalite a cieľovej skupine;
  • inovatívnym spôsobom prispieva k skvalitňovaniu života v komunite.

Projekty je možné podávať elektronicky prostredníctvom online formulára na webovej stránke grantového programu www.mamnato.sk/grant

Detailné podmienky sú zverejnené v grantovej výzve: https://mamnato.sk/grant/docs/mamnato_grantova_vyzva_verejnost.pdf