• Táto zmena bude účinná od januára 2020, ešte pred ukončením mandátu Andreasa Treichla, ktorý by trval do júna 2020 
  • Andreas Treichl je generálnym riaditeľom Erste Group Bank AG od júla 1997 a členom predstavenstva od októbra 1994 

Erste Group Bank AG (Erste Group) oznamuje, že Andreas Treichl na konci roka 2019 odstúpi z funkcie generálneho riaditeľa. Dozorná rada dnes za jeho nástupcu menovala Bernharda Spalta, ktorý v súčasnosti pôsobí ako hlavný riaditeľ pre riadenie rizika v Erste Bank Oesterreich. 

“Stáť na čele Erste, ktorá sa postupne z lokálnej banky transformovala na jedného z najväčších poskytovateľov finančných služieb vo východnej časti Európskej únie, bolo mojim životným poslaním. Bolo to náročné a napĺňajúce zároveň a som veľmi hrdý, že sme spolu s takmer 48 tisíc zamestnancami banku posúvali vpred, previedli sme ju finančnou krízou a dali sme jej ešte pevnejšie základy, ktoré by jej mali pomôcť rásť aj v budúcnosti, v digitálnom období. Považujem za dôležité, aby nás ľudia vnímali nielen ako jednu z najvýkonnejších a najmodernejších bánk v Európe, ale tiež aby sme prinášali prosperitu nášmu regiónu, našim klientom a stavali tak na našom pôvodnom poslaní. Som presvedčený, že Bernhard Spalt je tou správnou osobou, ktorá povedie banku vpred,“ povedal Andreas Treichl.

Friedrich Roedler, člen dozornej rady Erste Group, ktorý viedol výberový proces nástupcu Andreasa Treichla, povedal: “Za 27 rokov, počas ktorých Bernhard Spalt v Erste pôsobil na rôznych riadiacich pozíciách, nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti bankovníctva v regióne strednej a východnej Európy (SVE); v dobrých aj zlých časoch. Je úzko prepojený s tradíciou a s DNA bankovej skupiny Erste a s nadšením bude banku rozvíjať tak, aby zodpovedala očakávaniam budúcej generácie.“

“Je pre mňa veľká česť vystriedať Andreasa Treichla na čele Erste Group. Erste je pripravená na ďalší rast a to aj vďaka zameraniu sa na reálnu ekonomiku v regióne SVE a inovatívnym produktom a službám ako napríklad naša digitálna banková platforma George. Budúci rok budeme oslavovať 200. výročie a vďaka Andreasovi Treichlovi a našim kolegom preberám banku, ktorá je dynamická, sebavedomá a spĺňa všetky predpoklady na to, aby klientom v ďalších rokoch a desaťročiach poskytovala tie najlepšie bankové služby.” povedal Bernhard Spalt.

Friedrich Roedler sa o prínose Andreasa Treichla pre Erste Group vyjadril nasledovne: “Je ťažké slovami vyjadriť, akú dôležitú úlohu Andreas Treichl zohral v rozvoji Erste. Spolu s jeho manažérskym tímom vytvoril jednu z najväčších a najvýkonnejších bankových skupín v regióne SVE, zažil časy enormného rastu a takisto veľmi náročné časy. Máme pred sebou ešte takmer rok a pol úzkej spolupráce s Andreasom Treichlom a jeho manažérskym tímom a pokúsime sa o čo najhladší prechod a zachovanie dynamiky rastu aj v nasledujúcich rokov.”

Bernhard Spalt sa do polovice roka 2019 vzdá všetkých svojich ostatných mandátov a následne sa stane nástupcom generálneho riaditeľa Andreasa Treichla.  

Po odchode z postu generálneho riaditeľa bude Andreas Treichl od roku 2020 predsedom dozornej rady Nadácie Erste, ktorá je najväčším akcionárom Erste Group. 

ŽIVOTOPIS 

Bernhard Spalt (50) pôsobí počas celej svojej kariéry v Erste Group, do ktorej prišiel ešte v roku 1991 priamo po ukončení štúdia na univerzite. Zastával viaceré pozície v predstavenstvách v lokálnych bankách Erste, ako aj na holdingovej úrovni a takisto zastrešoval viaceré strategické iniciatívy.

Pôsobil ako člen predstavenstva a hlavný riaditeľ pre riadenie rizika v Rumunsku (2017), na Slovensku (2015-16) a v Maďarsku (2012-15). Predtým takisto pôsobil aj ako hlavný riaditeľ pre riadenie rizika v Erste Group, pričom bol zodpovedný aj za vytvorenie útvaru Strategic Risk Management (strategické riadenie rizika) na skupinovej úrovni. Predtým  bol aj ústrednou postavou v rámci riadenia zlyhaných úverov v Českej republike a zohral kľúčovú úlohu v úspešnom obrate Českej sporiteľne (1999-2002). 

Bernhard momentálne pôsobí ako hlavný riaditeľ pre riadenie rizika v rakúskej dcérskej spoločnosti Erste Group, Erste Bank Oesterreich. 

V roku 1992 úspešne ukončil štúdium práva na Viedenskej univerzite získal titul Mag. iur. 

Erste Group External Communications:

Michael Mauritz Tel: +43 50100 – 19603 E-Mail: michael.mauritz@erstegroup.com
Carmen Staicu Tel: +43 50100 – 11681 E-Mail: carmen.staicu@erstegroup.com
Peter Klopf Tel. +43 50100 – 11676 E-Mail: peter.klopf@erstegroup.com

Túto tlačovú správu nájdete aj na: www.erstegroup.com/pressrelease