• Táto zmena bude účinná od januára 2020, ešte pred ukončením mandátu Andreasa Treichla, ktorý by trval do júna 2020 
  • Andreas Treichl je generálnym riaditeľom Erste Group Bank AG od júla 1997 a členom predstavenstva od októbra 1994 

Erste Group Bank AG (Erste Group) oznamuje, že Andreas Treichl na konci roka 2019 odstúpi z funkcie generálneho riaditeľa. Dozorná rada dnes za jeho nástupcu menovala Bernharda Spalta, ktorý v súčasnosti pôsobí ako hlavný riaditeľ pre riadenie rizika v Erste Bank Oesterreich. 

Friedrich Roedler, člen dozornej rady Erste Group, ktorý viedol výberový proces nástupcu Andreasa Treichla, povedal: “Za 27 rokov, počas ktorých Bernhard Spalt v Erste pôsobil na rôznych riadiacich pozíciách, nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti bankovníctva v regióne strednej a východnej Európy (SVE); v dobrých aj zlých časoch. Je úzko prepojený s tradíciou a s DNA bankovej skupiny Erste a s nadšením bude banku rozvíjať tak, aby zodpovedala očakávaniam budúcej generácie.“

“Je pre mňa veľká česť vystriedať Andreasa Treichla na čele Erste Group. Erste je pripravená na ďalší rast a to aj vďaka zameraniu sa na reálnu ekonomiku v regióne SVE a inovatívnym produktom a službám ako napríklad naša digitálna banková platforma George. Budúci rok budeme oslavovať 200. výročie a vďaka Andreasovi Treichlovi a našim kolegom preberám banku, ktorá je dynamická, sebavedomá a spĺňa všetky predpoklady na to, aby klientom v ďalších rokoch a desaťročiach poskytovala tie najlepšie bankové služby.” povedal Bernhard Spalt.

Friedrich Roedler sa o prínose Andreasa Treichla pre Erste Group vyjadril nasledovne: “Je ťažké slovami vyjadriť, akú dôležitú úlohu Andreas Treichl zohral v rozvoji Erste. Spolu s jeho manažérskym tímom vytvoril jednu z najväčších a najvýkonnejších bankových skupín v regióne SVE, zažil časy enormného rastu a takisto veľmi náročné časy. Máme pred sebou ešte takmer rok a pol úzkej spolupráce s Andreasom Treichlom a jeho manažérskym tímom a pokúsime sa o čo najhladší prechod a zachovanie dynamiky rastu aj v nasledujúcich rokov.”

Bernhard Spalt sa do polovice roka 2019 vzdá všetkých svojich ostatných mandátov a následne sa stane nástupcom generálneho riaditeľa Andreasa Treichla.  

Po odchode z postu generálneho riaditeľa bude Andreas Treichl od roku 2020 predsedom dozornej rady Nadácie Erste, ktorá je najväčším akcionárom Erste Group.