Spoločenské aktivity ako stretávanie sa s priateľmi, návšteva divadla či kultúrnych pamiatok je na Slovensku doménou žien. Na druhej strane percentuálne viac mužov (26,2 %) ako žien (14,4 %) sa zúčastňuje športových aktivít. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je to celoeurópsky trend. 

,,Najčastejšie navštevujú ženy na Slovensku živé predstavenia, ako napríklad koncerty či divadelné predstavenia (36,3 %). Túto aktivitu vyhľadáva iba štvrtina mužov. V rámci EÚ sú rozdiely medzi ženami a mužmi veľmi tesné, Slovensko patrí ku krajine s väčšími rozdielmi medzi pohlaviami,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. 

V rámci spotrebného koša priemerného Slováka tvoria výdavky na rekreáciu a kultúru takmer 9%. Podľa údajov Štatistického úradu SR míňajú Slováci napríklad v reštauráciách a hoteloch 7% zo svojich celkových mesačných výdavkov. ,,Čoraz častejšie sa socializujeme aj prostredníctvom internetu. Okrem sociálnych sietí, ktoré využívame na komunikáciu, si  vieme vďaka internetbankingu či rôznym aplikáciám veľmi rýchlo a jednoducho objednať dovolenku, letenku či zaplatiť účty,“ doplnila Buchláková.   

Podľa štatistík sú najviac spoločenskými ľuďmi sú vo všeobecnosti obyvatelia severských krajín. Na opačnej strane rebríčka sú krajiny ako Bulharsko, Chorvátsko či Rumunsko, kde ľudia príliš často nevyhľadávajú spoločenské aktivity. 

,,Platí, že čím ekonomicky vyspelejšia krajina, tým je aj viac ľudí, ktorí vyhľadávajú aktivity typu návšteva kina, divadla či športového podujatia. V mnohých prípadoch ale štáty uplatňujú práve na tieto aktivity nižšiu daň z pridanej hodnoty (DPH), ako napríklad Luxembursko, kde popri štandardnej 17-percentnej DPH je 3-percentná daň na ubytovacie služby, kultúrne a športové podujatia či knihy,“ skonštatovala Buchláková.

Napriek tomu, že podľa prieskumov sa socializujú na Slovensku viac ženy ako muži, podľa štatistík je vyšší podiel mužov vo veku 18 a viac rokov, ktorí pijú alkohol na týždennej báze (25,8 %). Žien, ktoré si doprajú alkohol aspoň raz za týždeň, je na Slovensku necelých 8%.

,,Na týždennej báze si najčastejšie doprajú alkohol muži v Luxembursku, a to takmer polovica mužskej populácie nad 18 rokov. Na druhej strane najviac žien, ktoré pijú alkohol aspoň raz za týždeň je v Írsku (38%),“ doplnila Buchláková.