Novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedným za oblasť IT a bankové operácie je od 1. júla Milan Hain. Preberá zodpovednosť za oblasť IT vývoja a prevádzky, bezpečnosti, platobného styku a vysporiadania a retailového procesného centra. Do sporiteľne prichádza z Raiffeisen Bank v Českej republike, kde od roku 2013 pôsobil ako člen predstavenstva zodpovedný za oblasť IT (CIO) v Raiffeisenbank Praha.

Milan Hain je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandskú prácu realizoval na University of Technology v Eindhovene. Svoje manažérske a odborné znalosti ďalej zdokonaľoval rôznymi odbornými programami, vrátane prestížnej London Business School. Svoju kariéru v bankovníctve odštartoval v roku 1993 vo VÚB banke, v ktorej zastával viacero pozícií vrátane riaditeľa vývoja IT. V roku 1999, už ako výkonný riaditeľ IT (CIO), prešiel do komunikačného sektora, kde zotrval až do roku 2012. Následne začal pôsobiť v Raiffeisen Bank v Českej republike.

 

Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne od 1. júla 2018 pôsobí v zložení:

  • Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zodpovedný za korporátne bankovníctvo a štábne útvary 
  • Alexandra Habeler-Drabek, členka predstavenstva zodpovedná za oblasť riadenia rizík 
  • Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo
  • Pavel Cetkovský, člen predstavenstva zodpovedný za oblasť financií 
  • Milan Hain, člen predstavenstva zodpovedný za oblasť IT a bankových operácií