Slovenská sporiteľňa má novú analytičku, ktorá posilní komunikačný tím. Keďže banka sa chce profilovať ako značka s moderným prístupom k obsluhe klientov a dôrazom na digitálne služby, Lenka sa bude venovať predovšetkým tejto oblasti. Náplňou jej práce bude príprava užitočných analýz vo finančnej a bankovej oblasti a tiež v oblasti inovácií, digitalizácie a spotrebiteľského správania. Súčasne bude k dispozícií na odpovede mediálnych otázok.

„Slovenská sporiteľňa je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca banka. Som veľmi rada, že môžem byť jej súčasťou a prinášať ľuďom zaujímavé ekonomické témy,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Lenka Buchláková

Lenka Buchláková

analytička

Lenka prichádza do Slovenskej sporiteľne z mediálneho prostredia, kde pôsobila viac ako 11 rokov. Venovala sa najmä ekonomickej oblasti, od spotrebiteľských tém až po makroekonomiku. Pracovala napríklad pre denník Hospodárske noviny, Pravdu a viaceré lokálne televízie. Ako ekonomická špecialistka vystupovala vo viacerých médiách. Je absolventkou Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V roku 2016 získala diplom z medzinárodných vzťahov a diplomacie na Geneva School of Diplomacy and International Relations a z medzinárodných a európskych štúdií na University od Cambridge vo Veľkej Británii.

tel.: +421 904 519 308

buchlakova.lenka(at)slsp.sk

Analytický tím Slovenskej sporiteľne:

Mária Valachyová

Mária Valachyová

hlavná ekonómka

Mária Valachyová vedie analytický tím Slovenskej sporiteľne 7 rokov, pričom analýzam a ekonómii v bankovom sektore sa venuje 15 rokov. Hlavnými oblasťami jej práce sú slovenská ekonomika, slovenský bankový trh a prieskumy trhov. Študovala na Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) v Prahe, so zameraním na menovú politiku, ekonometriu a ekonomiku tranzitívnych krajín. Predtým vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

tel.: +421 911 891 102

valachyova.maria(at)slsp.sk

Katarína Muchová

analytička

Katarína Muchová sa venuje makroekonomickému vývoju slovenskej ekonomiky v kontexte diania v eurozóne a vývoju na finančných trhoch. Štúdium ekonómie absolvovala na University of Bristol a University of St Andrews vo Veľkej Británii. Vo svojej magisterskej práci sa zamerala na tému makroekonomického vplyvu európskej kohéznej politiky na Slovensku a v Česku. Po skončení štúdia najprv pracovne pôsobila v Londýne, kde sa venovala ekonomickej konzultačnej činnosti najmä pre britskú vládu a Európsku komisiu, a od roku 2014 pracuje v Slovenskej sporiteľni.

tel.: +421 910 683 153

muchova.katarina(at)slsp.sk

Katarína Muchová