Slovenská sporiteľňa, a. s.,
oddelenie korporátnej komunikácie
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Marta Cesnaková, tel. 02/48 62 43 60,
e-mail: cesnakova.marta@slsp.sk; press@slsp.sk