Najväčšia banka opätovne pomáhala Lige proti rakovine so zabezpečením najznámejšej zbierky na Slovensku. Lige odpustila poplatky za vklady hotovosti na účet, zabezpečovala spracovanie vyzbieraných peňazí a v rámci dobrovoľníctva viac ako 50 jej zamestnancov pomáhalo s prepočítavaním zberných pokladničiek v centrách Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach. Nadácia Slovenskej sporiteľne je generálnym partnerom zbierky už tretí rok.

"Mnohí by povedali, že pripraviť zbierku trvajúcu jediný deň nemôže byť predsa komplikované. Mnohí, ktorí to nikdy neskúsili, ktorí nemajú predstavu o tom, čo znamená organizačne, personálne a finančne zastrešiť Deň narcisov. Zvládnuť sa dá vraj všetko. Ale nie bez skvelých a nadšených ľudí, bez nasadenia, bez dôvery, bez podpory. V Lige proti rakovine sa tešíme, že všetko toto máme. Máme skvelých dobrovoľníkov, máme podporu verejnosti, máme chuť a energiu na prípravu a organizáciu a v neposlednom rade – máme skvelých partnerov. Tým najväčším a veríme, že už tradičným je i Slovenská sporiteľňa. Partner finančný, pomáhajúci znášať nevyhnutné náklady súvisiace so zbierkou, ale i partner pomáhajúci s jej realizáciou. Ďakujeme všetkým zapojeným „sporkárom“, ktorí boli pri tom, keď sa sčítavali výnosy z pokladničiek, ďakujeme všetkým „pobočkárom“, ktorí urýchlili vklad na účet Dňa narcisov. Ďakujeme Slovenskej sporiteľni. Veríme, že nájdete veľa nasledovníkov z radov komerčných firiem, pre ktorých spoločenská zodpovednosť nie je len dobre znejúci pojem. Tešíme sa na vás na budúci rok," hodnotí spoluprácu Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.


V rámci dobrovoľníctva sa na pomoci zbierke podieľali hlavne zamestnanci Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Počas celého dňa spracovali takmer 12 tisíc bankoviek a vyše 160 tisíc mincí (850 kilogramov) v hodnote takmer 190 tisíc eur. V Košiciach prešlo rukami sporkárov takmer 2 300 bankoviek a vyše 68 tisíc mincí (400 kilogramov) v hodnote 50 tisíc eur. Pokladničky Dňa narcisov, sa nachádzali aj vo všetkých 271 pobočkách Slovenskej sporiteľne a v nich sa vyzbierala a spracovala tiež príjemná suma takmer 7 tisíc eur.

„Mimoriadne si vážime činnosť Ligy proti rakovine. Spolupráca s ňou je na vynikajúcej úrovni a tešíme sa na pokračovanie v nasledujúcich rokoch,“ dodáva Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Najväčšia banka opätovne pomáhala Lige proti rakovine so zabezpečením najznámejšej zbierky na Slovensku. Lige odpustila poplatky za vklady hotovosti na účet, zabezpečovala spracovanie vyzbieraných peňazí a v rámci dobrovoľníctva viac ako 50 jej zamestnancov pomáhalo s prepočítavaním zberných pokladničiek v centrách Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach. Nadácia Slovenskej sporiteľne je generálnym partnerom zbierky už tretí rok.

"Mnohí by povedali, že pripraviť zbierku trvajúcu jediný deň nemôže byť predsa komplikované. Mnohí, ktorí to nikdy neskúsili, ktorí nemajú predstavu o tom, čo znamená organizačne, personálne a finančne zastrešiť Deň narcisov. Zvládnuť sa dá vraj všetko. Ale nie bez skvelých a nadšených ľudí, bez nasadenia, bez dôvery, bez podpory. V Lige proti rakovine sa tešíme, že všetko toto máme. Máme skvelých dobrovoľníkov, máme podporu verejnosti, máme chuť a energiu na prípravu a organizáciu a v neposlednom rade – máme skvelých partnerov. Tým najväčším a veríme, že už tradičným je i Slovenská sporiteľňa. Partner finančný, pomáhajúci znášať nevyhnutné náklady súvisiace so zbierkou, ale i partner pomáhajúci s jej realizáciou. Ďakujeme všetkým zapojeným „sporkárom“, ktorí boli pri tom, keď sa sčítavali výnosy z pokladničiek, ďakujeme všetkým „pobočkárom“, ktorí urýchlili vklad na účet Dňa narcisov. Ďakujeme Slovenskej sporiteľni. Veríme, že nájdete veľa nasledovníkov z radov komerčných firiem, pre ktorých spoločenská zodpovednosť nie je len dobre znejúci pojem. Tešíme sa na vás na budúci rok," hodnotí spoluprácu Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.


V rámci dobrovoľníctva sa na pomoci zbierke podieľali hlavne zamestnanci Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Počas celého dňa spracovali takmer 12 tisíc bankoviek a vyše 160 tisíc mincí (850 kilogramov) v hodnote takmer 190 tisíc eur. V Košiciach prešlo rukami sporkárov takmer 2 300 bankoviek a vyše 68 tisíc mincí (400 kilogramov) v hodnote 50 tisíc eur. Pokladničky Dňa narcisov, sa nachádzali aj vo všetkých 271 pobočkách Slovenskej sporiteľne a v nich sa vyzbierala a spracovala tiež príjemná suma takmer 7 tisíc eur.

„Mimoriadne si vážime činnosť Ligy proti rakovine. Spolupráca s ňou je na vynikajúcej úrovni a tešíme sa na pokračovanie v nasledujúcich rokoch,“ dodáva Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Marta Cesnaková, tel. 02/48 62 43 60, e-mail: cesnakova.marta@slsp.sk; press@slsp.sk

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie korporátnej komunikácie
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Marta Cesnaková, tel. 02/48 62 43 60, e-mail: cesnakova.marta@slsp.sk; press@slsp.sk

Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Vo svojej stratégii sa zameriava najmä na podporu projektov so širokým uplatnením v oblasti spoločenského života. Poslaním nadácie je aktívne pomáhať pri rozvoji spoločnosti prostredníctvom podpory kvalitných projektov. Nadácia Slovenskej sporiteľne nechce len darovať finančné prostriedky, ale prostredníctvom svojich aktivít dosiahnuť kvalitatívne spoločenské zmeny v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, charity, tvorby a ochrany životného prostredia.